Όταν στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 η εκτίμηση ήταν ότι το ΕΣΡ έδινε άδεια πανελλαδικής εμβέλειας στο ΑΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη, πολλοί επιχείρησαν να το αμφισβητήσουν. Έλεγαν τότε πως ο τηλεοπτικός σταθμός, που διέθετε άδεια τοπικής εμβέλειας (1993) αποκλειστικά για την Αττική, αποκτούσε δικαίωμα ψηφιακής εκπομπής μόνο για τη Θεσσαλονίκη.
Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική και επιβεβαιώθηκε 8 μήνες αργότερα. Χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, το ΕΣΡ κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν ο Γ. Παπακώστας και ο Κ. Αποστολάς) μετέτρεψε το ΑΡΤ TV (πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ) σε κανάλι εθνικής εμβέλειας! Το έγγραφο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 266/2014 και έχει θέμα την «τροποποίηση της υπ. αριθ. 4/2014 απόφασης του ΕΣΡ»… Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ενέκρινε την «τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2014 απόφασης του ΕΣΡ προς τον σκοπό όπως ο τηλεοπτικός σταθμός με διακριτικό τίτλο ΑΡΤ TV (πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ) Νομού Αττικής καταχωρηθεί στον πίνακα των τηλεοπτικών σταθμών νομίμως λειτουργούντων <Β> εθνικής εμβέλειας <Δ> και διαγραφεί εκ του πίνακος των τηλεοπτικών σταθμών νομίμως λειτουργούντων περιφερειακής εμβέλειας». Και ο καθένας αντιλαμβάνεται τι αξία αποκτά πλέον το κανάλι του Καρατζαφέρη, καθώς δίχως διαγωνιστική διαδικασία επί των συχνοτήτων, που συνιστούν σπάνιο πόρο, του εκχωρείται η δυνατότητα για πανελλαδική εμβέλεια.
Υπενθυμίζεται πως η άδεια, διάρκειας 7 ετών, που έχει η CityNews AE βασίζεται στο ΦΕΚ 173/1993, στο οποίο ορίζεται ρητά πως είναι σταθμός τοπικής εμβέλειας στον Νομό Αττικής. Το ΕΣΡ τον Σεπτέμβριο του 2013 δέχθηκε πως συνιστά άδεια ένα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2004, στο οποίο το ΤΗΛΕΑΣΤΥ καταγραφόταν ως σταθμός εθνικής εμβέλειας. Η πλειοψηφία του ΕΣΡ είχε δεχθεί πως το έγγραφο «δεν έχει ανακληθεί και εντεύθεν έχει εδραιωθεί η πεποίθηση στον φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ότι είναι εθνικής εμβέλειας».

http://www.typologies.gr/


Εφαρμόζουν μόνον τις συμφέρουσες αποφάσεις του ΣτΕ! Μπορεί η κυβέρνηση να αισθάνεται ανακούφιση για την 1901/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (15 υπέρ-10 κατά), η οποία έκρινε «συνταγματικό, νόμιμο και μη αντίθετο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία» το κλείσιμο της ΕΡΤ, την 11η Ιουνίου του 2013, την ίδια ώρα όμως ελέγχεται για την επί της ουσίας άρνηση συμμόρφωσης με δύο άλλες σημαντικές αποφάσεις της Ολομέλειας. Αυτή για την αντισυνταγματική παράταση της λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και της παράτασης της θητείας των μελών του ΕΣΡ.
Δύο μέρες πριν από τις εκλογές της 25ης Μαΐου η Ολομέλεια δημοσίευσε την απόφαση της απορρίπτοντας την αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ και του πρόεδρου της Παναγιώτη Καλφαγιάννη. Πρόκειται για μια ολοσέλιδη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Σωτήρη Ρίζο και εισηγητή το σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη. Η βάση των επιχειρημάτων της πλειοψηφίας είναι το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας (Ιούλιος 2011) με το οποίο οι σταθμοί δημόσιας τηλεόρασης περιελήφθησαν στον σχεδιασμό κατάργησης, συγχώνευσης ή εξυγίανσης «μη απαραίτητων δημοσίων φορέων»». Η πλειοψηφία έκρινε πως από τις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 15) «δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται η λειτουργία δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης».
Επιπλέον αποφάνθηκε πως τόσο ο νόμος για τις ομαδικές απολύσεις (Ν. 1387/19830) όσο και η ευρωπαϊκή οδηγία 75/129/ΕΟΚ που αφορά και πάλι τις ομαδικές απολύσεις δεν καταλαμβάνει εργαζόμενους «που απασχολούνται σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου που ασκούν δημόσια εξουσία».
Οι δέκα σύμβουλοι Επικρατείας που μειοψήφησαν, υποστήριξαν πως «ο νομοθέτης δεν επιτρέπεται να καταργήσει τον φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και δη επ’ αόριστον». Πρόσθεσαν πως «η υποχρέωση αυτή του νομοθέτη, συναπτόμενη και με την τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, καθίσταται ακόμη εντονότερη στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του ότι οι ιδιωτικοί φορείς ραδιοτηλεόρασης λειτουργούν παρανόμως μέχρι σήμερα με την ανοχή της Πολιτείας».
Πρόκειται για  3578/2010  απόφασης της Ολομέλειας η οποία κρίνει αντισυνταγματική την παράταση της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια (η τελευταία παράταση λήγει στις 30 Ιουνίου 2014), αποκλείοντας όλους τους άλλους που «ενώ είχαν την πραγματική δυνατότητα και τη βούληση να ιδρύσουν τηλεοπτικό σταθμό, δεν το έπραξαν όμως αυθαιρέτως και δεν παρέβησαν τον νόμο». Σημείωνε τότε η Ολομέλεια τα πρόσωπα που ελέγχουν τους σταθμούς «νέμονται τομέα της αγοράς τηλεοπτικών υπηρεσιών, η λειτουργία της οποίας μάλιστα συνδέεται με την, καίριας σημασίας σε μία δημοκρατική πολιτεία, άσκηση των δικαιωμάτων του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι». Τέλος με την 3513/2013 απόφαση επίσης της Ολομέλειας του ΣτΕ έχει κριθεί αντισυνταγματική η παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ. Με αυτές τις δύο αποφάσεις η κυβέρνηση δεν έχει συμμορφωθεί!

http://www.typologies.gr/

Ένα μήνα μετά την έκρηξη βόμβας έξω από τα γραφεία του ΕΣΡ που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ο εξοπλισμός του Συμβουλίου και να μην μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός ελέγχου, εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η μεταφορά των πιστώσεων για την αποκατάσταση των βλαβών. Το «Π» αποκάλυψε πριν δυο Κυριακές πως η κατάσταση που υπήρχε στα γραφεία του ΕΣΡ ήταν απαράδεκτη και δημιουργούσε προβλήματα στους εργαζόμενους. Το υπουργείο Οικονομικών καθυστέρησε έναν ολόκληρο μήνα να εγκρίνει τις απαιτούμενες μεταφορές ποσών. Τα χρήματα, 21.000 ευρώ στο σύνολο πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και όχι με έκτακτη ενίσχυση από το υπουργείο οικονομικών. Κι όμως ακόμη και για αυτή τη μεταφορά από κωδικό σε κωδικό, οι υπηρεσίες του Γ. Στουρνάρα χρειάστηκαν έναν ολόκληρο μήνα για να δώσουν έγκριση. Σε αυτό τον κρίσιμο μήνα ήταν η προεκλογική περίοδος κατά την οποία το ΕΣΡ έπρεπε να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τις τηλεοπτικές εμφανίσεις των υποψηφίων των κομμάτων ώστε να προβεί σε έλεγχο της πολιτικής πολυφωνίας. Η απόφαση έγκρισης του συνολικού κονδυλίου των 21.000 ευρώ που χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά επείγουσα», υπογράφηκε στις 18 Μαΐου! Το ποσό απαιτήθηκε για την αποκατάσταση των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Ε.Σ.Ρ., τα οποία υπέστησαν σημαντικές βλάβες κατά το τρομοκρατικό χτύπημα της 10ης Απριλίου.

http://www.typologies.gr/

Σε σταθμό εθνικής εμβέλειας “αναβαθμίζεται ” από το ΕΣΡ το ΑΡΤ TV (πρώην Τηλεάστυ) του Γιώργου Καρατζαφέρη! Χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, ο αδειοδοτηθείς το 1993 ως τοπικός σταθμός Αττικής, αποκτάει το δικαίωμα μετάδοσης ψηφιακού σήματος σε όλη τη χώρα!

Πριν από ένα χρόνο το ΕΣΡ είχε αναγνωρίσει τη δυνατότητα στον τηλεοπτικό σταθμό να εκπέμπει ψηφιακή σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με το επιχείρημα πως το 2004 το Τηλεάστυ, είχε βρεθεί σε λίστα που είχε συντάξει η γενική γραμματεία ενημέρωσης, με τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας…Επειδή, έλαβε τότε ένα… σχετικό φαξ η ιδιοκτησία του σταθμού, υποστήριξε και το ΕΣΡ το δέχθηκε, πως ο σταθμός αρχικά θα πρέπει να εκπέμψει ψηφιακά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πλέον με τη 266/2ο14 απόφασή του, πως περιλαμβάνεται, πλέον, μεταξύ των “νομίμως λειτουργoύντων εθνικής εμβέλειας” τηλεοπτικών δικτύων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του ΕΣΡ δεν ήταν ομόφωνη καθώς διαφώνησαν ο Κώστας Παπακώστας και ο Κώστας Αποστολάς.

[typologies.gr]

Πρόστιμο 15.000 ευρώ επιβλήθηκε από το ΕΣΡ στο Μακεδονία TV για «σκηνή ομοφυλοφιλικού σεξ» στη σειρά «Sex and the City» σε «ακατάλληλη» ώρα (21:00)…

Επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Alpha για προβολή παιδικών παιχνιδιών, καθώς και σύσταση για υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων. Πρόστιμο 15.000 ευρώ για υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων επιβλήθηκε και στο Super B νομού Αχαΐας.

Παράλληλα παλαιότερα πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ που είχε επιβάλλει το συμβούλιο για παράνομη προβολή τηλεπαιχνιδιών στους σταθμούς Super TV νομού Κορινθίας, West Channel νομού Κοζάνης και Achaia channel, τα οποία είχαν ακυρωθεί από το ΣτΕ λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της ανεξάρτητης αρχής (λήξη της θητείας μελών του συμβουλίου), επιβλήθηκαν ξανά και με το ίδιο ύψος προστίμου.

Σε ερώτηση, τέλος, σχετικά με καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ «για τα εκβιαστικά διλήμματα που έθεσαν στους πολίτες, παραμονή των εκλογών, ορισμένα ΜΜΕ», ο πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης απάντησε πως οι καταγγελίες θα εξετασθούν.
Πηγή τα ΝΕΑ.gr

Απροστάτευτη παραμένει η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου στο ΕΣΡ. Περίπου έναν μήνα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οδό Αμερικής, που έπληξε και το ΕΣΡ, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι με μαύρες σακούλες μπροστά από τα σπασμένα παράθυρα της Αρχής, από τον φόβο της βροχής και της σκόνης. Το «Π» αποκαλύπτει την αναλυτική επιστολή των εργαζομένων του ΕΣΡ, με αριθμό πρωτοκόλλου 80/ΕΣ, προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής.
Η επιστολή επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του «Π» (20/4/2014) για τη σοβαρή ζημιά που έχει υποστεί το Συμβούλιο, κάτι που αναγκάζει το ΕΣΡ να λειτουργεί… με το χέρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Το σύστημα που καταγράφει την πολιτική πολυφωνία, ο «Πανόπτης», ο οποίος αποτελεί τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, είναι εκτός λειτουργίας. Ταυτόχρονα, προβληματική είναι η πρόσβαση της Αρχής σε συστήματα και βάσεις δεδομένων, όπως η «Διαύγεια», το Εθνικό Τυπογραφείο, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Taxis και το Nomos, γι’ αυτό και οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι «η λειτουργία του ΕΣΡ υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει μόνιμη κατάσταση». Όπως περιγράφουν οι εργαζόμενοι, «το ΕΣΡ επέστρεψε σε συνθήκες λειτουργίας του παρελθόντος». Δηλαδή, «με χειρόγραφο βιβλίο πρωτοκόλλου αντί για ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, παροχή διαδικτύου από έναν υπολογιστή για ολόκληρη την υπηρεσία αντί πρόσβασης από όλους τους υπολογιστές του προσωπικού, ένας εκτυπωτής ανά όροφο αντί για δυνατότητα εκτύπωσης από κάθε υπολογιστή, λειτουργία τηλεφωνικής σύνδεσης μόλις για τους δύο μόνο από τους τρεις ορόφους της υπηρεσίας».
Η σωματική ακεραιότητα του προσωπικού είναι σε κίνδυνο, καθώς δεν έχουν τοποθετηθεί τα τζάμια στους ορόφους, σε αντίθεση με το κατάστημα του ισογείου, το οποίο πλέον διαθέτει τζάμια triplex, που αποτρέπουν την είσοδο θραυσμάτων. Ζημιές υπάρχουν και στην τοιχοποιία, με πλέον ενδεικτική την κατάσταση στα γραφεία 204 και 402, όπου έχουν αποκολληθεί σοβάδες. Οι εργαζόμενοι φοβούνται πως η διατήρηση αυτής της κατάστασης θα δικαιώσει εκείνους «που προσβλέπουν, πίσω από γεγονότα όπως αυτό της 10ης Απριλίου, να επιτύχουν την περιθωριοποίηση του Συμβουλίου».

http://www.typologies.gr/

Παραμένει εκτός λειτουργίας το ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ενάμιση μήνα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και πραγματοποίησε σοβαρές βλάβες σε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΣΡ.

Αυτά περιλαμβάνουν το σύστημα μηχανοργάνωσης και καταχώρησης των αποφάσεων, το σύστημα παρακολούθησης των ΜΜΕ («Πανόπτης») καθώς και τον διακομιστή της ιστοσελίδας με όλο το ιστορικό των αποφάσεων που αφορούν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Αντί της ιστοσελίδας, οι επισκέπτες αναδρομολογούνται  απευθείας στο δικτυακό τόπο της «Διαύγειας» όπου και καταχωρούνται σειριακά και αταξινόμητα όλες οι αποφάσεις.
Ωστόσο είναι απορίας άξια η πρωτοφανής καθυστέρηση στην επιδιόρθωση των τεχνικών προβλημάτων, ιδίως εμμέσω προεκλογικής περιόδου, οπότε και είναι εξαιρετικά σημαντική η σωστή λειτουργία του ΕΣΡ για την επιτήρηση της κάλυψης των εκλογών από τα ΜΜΕ.
Επιπροσθέτως, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με τους σταθμούς και το πρόγραμμα υποβολής των στοιχείων των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων, ενώ οι ανακοινώσεις στη Διαύγεια εμφανίζονται αταξινόμητες και διαβάζονται με δυσκολία.
 Άγνωστο αν και πότε θα επιστρέψει ο παλιός δικτυακός τόπος και αν και πότε θα καταχωρηθούν σε αυτόν οι αποφάσεις που στοιβάζονται ενάμιση μήνα τώρα.

http://www.radiofono.gr

Επιστροφή στο παρελθόν για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο οποίο αντί για κομπιούτερ και mail χρησιμοποιούν στυλό, χειρόγραφο πρωτόκολλο και χαρτιά μελάνης για αντίγραφα! Ένα μήνα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας στην οδό Αμερικής η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η ηλεκτρονική υποδομή στο ΕΣΡ, τίποτε δεν έχει επιδιορθωθεί στο κτίριο. Τα παράθυρα «κλείνουν» με μαύρες σακούλες, τα mail δεν λειτουργούν, το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου τηλεοπτικών εκπομπών «Ο Πανόπτης» είναι εκτός λειτουργίας, ενώ η πρόσβαση στο Internet είναι σχεδόν αδύνατη. Με αυτές τις συνθήκες λειτουργίας το ΕΣΡ καλείται να ελέγξει την πολιτική προβολή κατά την προεκλογική περίοδο από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και το ωραίο είναι πως έχει ζητήσει από τους σταθμούς την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων εκπομπών και καλεσμένων κάθε εβδομάδα! Ακόμη και αν οι σταθμοί τα στέλνουν το ΕΣΡ δεν έχει πρόσβαση σε αυτά!

 http://www.digitaltvinfo.gr/

Ως πρόγραμμα που έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα χαρακτηρίζει πλέον τα πορνογραφικά κανάλια της συνδρομητικής τηλεόρασης το ΕΣΡ. Η Αρχή προχώρησε στην ορθή επανάληψη της απόφασής της που αφορούσε την επιβολή προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον ΟΤΕ TV για τη μετάδοση του ελληνικού καναλιού πορνό SirinaTVHD. Ενώ στην προηγούμενη απόφαση θεωρούσε πως αντίκειται στον νόμο η μετάδοση του προγράμματος από προμηθεύτρια εταιρεία που δεν είναι ανώνυμη, τώρα βάζει και ζήτημα μετάδοσης πορνογραφικού περιεχομένου. Από το υπόμνημα, αναφέρει η νέα απόφαση του ΕΣΡ, «προέκυψε ότι η επίμαχη σύμβαση περιέχει πρόγραμμα απολύτως σεξουαλικό, με ολόγυμνα ζεύγη ανθρώπων επιδιδόμενα σε σεξουαλικές πράξεις». Κατά το ΕΣΡ, «το επίμαχο οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν έχει την από το Σύνταγμα επιβαλλόμενη ποιότητα και εντεύθεν δεν συντρέχει νόμιμη προϋπόθεση προς έγκριση της συμβάσεως». Μειοψήφησε ο πρόεδρος του ΕΣΡ, Ι. Λασκαρίδης, ο οποίος έκρινε πως θα έπρεπε να γίνει δεκτή η προσφυγή του ΟΤΕ, «καθόσον το ως άνω πρόγραμμα διατίθεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και προστατεύεται με κωδικό ασφαλείας γονικού ελέγχου». Με την απόφαση αυτή πρόβλημα δεν έχει μόνο ο ΟΤΕ TV αλλά και η Nova, η οποία έχει τρία κανάλια πορνογραφικού περιεχομένου με ελεγχόμενη πρόσβαση.

http://www.typologies.gr/

Διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχει, με την Οδηγία της 6ης Μαΐου, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.      

Η Οδηγία έχει ως σκοπό την εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν κατά την περίοδο από Παρασκευή 25η Απριλίου έως και την Κυριακή 25 Μαΐου 2014, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία, οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη μετάδοση των πάσης φύσεως ενημερωτικών και ειδησεογραφικών εκπομπών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της αναλογικής ισότητας κατά την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων.

Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της διάταξης περί κατανομής του χρόνου διαφημίσεων σύμφωνα με την ποσόστωση που προσδιορίζεται για κάθε κόμμα στην παράγραφο 6 της ΚΥΑ 8059/2014, καθώς και της διάταξης για τη διάθεση του ενός τρίτου (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων (παράγρ. 9 ΚΥΑ 8059/2014).

Υπενθυμίζεται ότι, από την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 τα μεσάνυκτα έως την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 στις 19:00, δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των πολιτικών κομμάτων, καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα, με εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.      

Κατά τη μετάδοση των πολιτικών διαφημίσεων πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας της κειμένης νομοθεσίας. Οι διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν σαφή μνεία του κόμματος, το οποίο τις παρήγαγε και να μην προβάλλουν μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριμένων προσώπων ή του κύρους και της αξιοπρέπειας συγκεκριμένου κόμματος. Δεν επιτρέπεται η άρνηση μετάδοσης πολιτικής διαφήμισης, παρά μόνον αν διαπιστωθεί παραβίαση της κειμένης νομοθεσίας ή των αρχών αυτής της Οδηγίας.        

Οι πολιτικές διαφημίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις λοιπές διαφημίσεις. Της μετάδοσής τους προηγείται, για μεν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κάρτα με περιεχόμενο «ακολουθεί πολιτική διαφήμιση» για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο. Οι αναγγελίες αυτές δεν επαναλαμβάνονται, εφόσον μεταδίδονται περισσότερα από ένα μηνύματα σε συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας διακόπτεται η μετάδοση εκπομπών, την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των οποίων έχει πρόσωπο που συμμετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση της 25ης Μαΐου 2014.

     
Περιορισμός εμφανίσεων υποψηφίων προσώπων

Οι εμφανίσεις των υποψηφίων σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπονται, ως εξής:

α. Σε κάθε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνισή τους δύο (2) φορές.      

β. Σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό τοπικής εμβέλειας ή σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνισή τους μέχρι τρεις (3) φορές.        

Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.          

Για την κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας υποψηφίου και τη θεώρησή της ως εμφάνιση του υποψηφίου από συγκεκριμένο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό θα πρέπει να διατυπωθεί ρητώς σχετικό αίτημα από τον υποψήφιο.      

Δεν θεωρούνται ως εμφανίσεις κατά την έννοια του άρθρου αυτού και οι εξής περιπτώσεις:

       
- Οποιαδήποτε εμφάνιση υποψηφίου που γίνεται με την τρέχουσα επαγγελματική του ιδιότητα και δεν σχετίζεται με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.    

- Η στιγμιαία αναφορά ή απεικόνιση του υποψηφίου εφόσον δεν μεταδίδεται συνέντευξή του ή δήλωσή του ή ομιλία του.  

Απαγορεύεται στους υποψηφίους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως υποψηφίου εξετάζεται η με κάθε τρόπο δημόσια αναγγελία της υποψηφιότητάς του και δεν απαιτείται η επίσημη αναγγελία του, κατά τους όρους του νόμου.  

Τυχόν επανάληψη εκπομπής όπου έλαβε χώρα εμφάνιση υποψηφίου θεωρείται ως δεύτερη εμφάνιση του ίδιου υποψηφίου, ανεξαρτήτως της ώρας μετάδοσης της επαναληπτικής εκπομπής. Από τους περιορισμούς εξαιρούνται οι πρόεδροι ή οι αρχηγοί κομμάτων.  

Διατάξεις για τις δημοσκοπήσεις

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, κατά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, πρέπει να αναφέρουν τα εξής στοιχεία:      

- Την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση.  

- Την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης.

- Το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη.

- Το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων.

- Το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

- Τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων.


Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 Ν. 3603/2007 δεν δημοσιοποιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 τα μεσάνυκτα έως την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 στις 19:00, δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση αποτελέσματος δημοσκόπησης για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων ή/και ερευνών γνώμης, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και ζητήματα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργούνται.

http://www.tovima.gr/

Η παραίτηση της Κατερίνας Ευαγγελάκου-για λόγους ευθιξίας- μετά τις σοβαρές καταγγελίες του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Γιώργου Προκοπάκη, οδήγησε σε πλήρη αναδιοργάνωση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ. Το Εποπτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα, τοποθέτησε ως νέα μέλη τον καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Δονάτο και τον δημοσιογράφο κ. Ροδόλφο Μορώνη. Εκτός από την Κατερίνα Ευαγγελάκου από το ΔΣ αποχώρησε ο Νίκος Ξανθούλης στον οποίο ανατέθηκε η οργάνωση των Μουσικών Συνόλων της ΝΕΡΙΤ.

Για πρώτη φορά από τότε που μπήκε το λουκέτο στην ΕΡΤ τοποθετείται στη διοίκηση άνθρωπος που γνωρίζει τον χώρο της τηλεόρασης. Πρόκειται για τον Ροδόλφο Μορώνη, πρώην μέλος του ΕΣΡ και προέδρου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων στο οποίο επίσης μπήκε λουκέτο πριν τρία χρόνια. Ο Ροδόλφος Μορώνης ήταν στο παρελθόν, τη δεκαετία του '90 γενικός διευθυντής στην ΕΡΤ 1, ενώ από τη θέση του στο ΙΟΜ είχε παραδώσει τη μελέτη της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ευρώπη. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αλλαγές στη ΝΕΡΙΤ θα συνεχιστούν και σε επίπεδο διευθύνσεων. http://www.digitaltvinfo.gr/


@ Στο 21% εκτοξεύτηκε ο ΑΝΤ1 αφήνοντας το Mega στο 17,7%, ενώ ο Alpha ανέβηκε στο 16,5%. Πτώση για το Star στο 10,9%, για το Σκάι στο 7,2% και για τη ΔΤ στο 5%. Απώλειες και για το E-TV το οποίο έπεσε στο 2,7% μετά και τη μετακίνηση του Γ. Τράγκα.

@ Για μια εβδομαδιαία εκπομπή θα συζητήσουν μετά τις εκλογές ο Alpha και η Έλλη Στάη. Πρώτο βήμα, τα αποτελέσματα από την παρουσία της δημοσιογράφου σε ρόλο σχολιάστριας τη βραδιά των δύο εκλογικών αναμετρήσεων τις δύο επόμενες Κυριακές.

@ Έντονες φήμες ότι μετά την Ακριβοπούλου θα αποχωρήσει  άλλο ένα πρόσωπο στον Σκάι. Λέγεται ότι πρόκειται για πρόσωπο πρώτης γραμμής.

@ Ο Παναγιώτης Στάθης θα αναλάβει για λογαριασμό του STAR την ευθύνη και την παρουσίαση των έκτακτων προεκλογικών εκπομπών του καναλιού. Έτσι, ο δημοσιογράφος εκτός από τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου για το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές θα παρουσιάζει τις προεκλογικές εκπομπές με τους εκπροσώπους των κομμάτων όπως ορίζει η νομοθεσία για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

@ Στα πλέον ισχυρά πρόσωπα του ΣΚΑΙ εξελίσσεται η κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων, Σία Κοσιώνη. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του Γιάννη Αλαφούζου και το σημαντικότερο, ότι η γνώμη της μετράει στο αφεντικό… Μάλιστα, ορισμένοι προς απόδειξη επικαλούνται την περίπτωση του Νίκου Ευαγγελάτου που έφυγε από το κανάλι την περασμένη εβδομάδα, αλλά και άλλες υποδεέστερες περιπτώσεις εσωτερικών ισορροπιών.

@ Ενας από τους ιστορικότερους θεσμούς ποδοσφαίρου στον κόσμο ολοκληρώνεται στο Action24.
Η Σεντ Τζόνστον κοντράρεται με την Νταντί Γιουνάϊτεντ στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Σκωτίας.
Το Σάββατο 17 Μαϊου στις 17.00  ένας συγκλονιστικός τελικός, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action24.

@ Με την επίσημη έναρξη της ΝΕΡΙΤ , άρχισε και η επιχείρηση ανανέωσης και αναβάθμισης της ποιότητας του προγράμματος που είχε εγκαταστήσει ο Π. Καψης. Ο Π. Δουκας κλήθηκε  από την διεύθυνση και του ανακοινώθηκε οτι δεν θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο. προσωρινά στη θέση του η μπαίνει Ανδριάνα Παρασκευοπουλου και αμέσως μετά τις ευρωεκλογές έρχονται στη ΝΕΡΙΤ σαρωτικές αλλαγές που θα φτάσουν πολύ ψηλά καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο Καψης απέτυχε παταγωδώς και έστησε ένα μαγαζάκι με φθαρμένα υλικά της παλιάς ΕΡΤ και γι αυτό θα γίνει ανανέωση

@ Υπό το μετοχικό έλεγχο του Σεραφείμ Φυντανίδη περνάει το E-TV! Ο πρών διευθυντής της “Ελευθεροτυπίας”  και πρόεδρος του καναλιού, ενημέρωσε το ΕΣΡ πως θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού.

@ Το «πράσινο φως» για να συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν πήραν οι εκπομπές «Στην υγειά μας» και «Πάμε Πακέτο».Και οι δυο προβάλλονται από τον Alpha. Το κανάλι της Κάντζας έμεινε ικανοποιημένο από τα νούμερα τηλεθέασης των εκπομπών αυτών και έτσι αποφάσισε να τα εντάξει στο πρόγραμμά του και για την επόμενη σεζόν. Και οι δυο παρουσιαστές, δηλαδή ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Βίκυ Χατζηβασιλείου αποτελούν δυνατά χαρτιά του σταθμού.

@ Η «Δέκατη εντολή» του Πάνου Κοκκινόπουλου επανέρχεται στον ALPHA.
Σύμφωνα με το tv zapping, το δίδυμο Ρίσβας – Σακαλή, έχουν ξεκινήσει ήδη να γράφουν τα νέα επεισόδια της σειράς, προκειμένου να υπάρχει στοκ για τον Ιούνιο, οπότε ενδεχομένως τότε να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.
Να αναφέρουμε ότι οι Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή, έγραψαν «το σπίτι της Έμμας», αλλά δεν συνεχίζεται για του χρόνου!

@ Ήδη από την περσινή τηλεοπτική σεζόν ο έλληνας Master Chef, ο Άκης Πετρετζίκης, είχε έρθει σε επαφές με στελέχη του MEGA για να παρουσιάσει, εκτός από τη στήλη της μαγειρικής στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή και μία καινούργια εκπομπή μαγειρικής.
Φαίνεται λοιπόν πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι πλευρές συμφώνησαν και η νέα εκπομπή μαγειρικής του ταλαντούχου σεφ, σύντομα, θα πάρει «σάρκα και οστά» στο «μεγάλο κανάλι»

@ Πριν λίγες ήμερες ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα των Celebrity Game Night στο Mega με την Σμαράγδα Καρύδη. Μετά την μεγάλη επιτυχία της ταλαντούχας ηθοποιού, το Mega έδωσε το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν.


Την οδηγία για την κάλυψη των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου, μόλις 16 μέρες πριν τη διεξαγωγή του εξέδωσε το ΕΣΡ. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί  οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της αναλογικής ισότητας κατά την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων, σύμφωνα με την οδηγία. Το ΕΣΡ καλεί τους σταθμούς να τηρήσουν τη διάταξη “περί κατανομής του χρόνου διαφημίσεων” στα κόμματα καθώς κι εκείνης “για τη διάθεση του 1/3 του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων.Η δημοσίευση των δημοσκοπήσεων επιτρέπεται μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 23 Μαΐου.

http://media-industry.blogspot.gr/

Δεν διαγράφεται το σήμα του τηλεοπτικού σταθμού Alter από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, όπως αποφάσισε η δικαιοσύνη, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.

Ειδικότερα, ύστερα από αίτηση μερίδας εργαζομένων του Alter για επαναλειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού, βάσει του άρθρου 78 του Πτωχευτικού Κώδικα, χορηγήθηκε από το δικαστήριο προσωρινή διαταγή που απαγορεύει τη διαγραφή σήματος από το ΕΣΡ.

Σημειώνεται ότι τον αριθμό των εργαζομένων που υπέβαλε την αίτηση επαναλειτουργίας εκπροσώπησαν οι κ.κ. Ευάγγελος Τρανώρης , Διονύσιος Πελέκης και Δημήτρης Βερβεσός.

Η υπόθεση της εκδίκασης του αιτήματος των εργαζομένων αναβλήθηκε για τον Ιούνιο.

http://sdtv.gr/

Αυστηρότερος έλεγχος στο περιεχόμενο

Νέα προσέγγιση στον τρόπο αντιμετώπισης των τηλεπαιχνιδιών εφαρμόζει το ΕΣΡ καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στο θέμα αυτό χωρίς την άποψη της ανεξάρτητης αρχής, για τις διατάξεις που υιοθετήθηκαν στο νέο πλαίσιο.


Αυτό ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, επισημαίνοντας ότι οι διατάξεις που υιοθετήθηκαν έλαβαν υπόψη τους μόνο την -καθ ύλην αρμόδια βεβαίως ανεξάρτητη αρχή- Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΣΡ, τόνισε ο κ Λασκαρίδης, θα προσαρμοστεί βέβαια με το νόμο, θαπροχωρήσει ωστόσο σε αυστηρότερους ελέγχους που αφορούν στο περιεχόμενο που δημοσιεύουν τα τηλεπαιχνίδια, ακόμα και τα αδειοδοτημένα σε μια προσπάθεια να προστατευτεί ο πολίτης από φαινόμενα που το Συμβούλιο θεωρεί ότι δημιουργούν αν μη τι άλλο, εσφαλμένες εντυπώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του παιχνιδιού Puzzle του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ για “παραπλανητικό μήνυμα”. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εμφανιζόταν το μήνυμα “σίγουρο κέρδος”, πράγμα που κατά το Συμβούλιο αποτελεί παραπλάνηση του τηλεοπτικού κοινού, καθώς το κέρδος κάθε άλλο παρά σίγουρο δεν είναι.

Ένα ακόμα σημείο που θα εξετάζει το ΕΣΡ είναι η χρονική διάρκεια των διαγωνισμών των τηλεπαιχνιδιών, καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο να γίνεται λόγος για κέρδος σε όποιον τηλεθεατή πάρει πιο γρήγορα πολλές ημέρες μετά την έναρξη του διαγωνισμού. Δηλαδή ενώ για παράδειγμα ο διαγωνισμός άρχισε ημέρα Δευτέρα, την Πέμπτη οι παρουσιαστές της εκπομπής παρακινούσαν τους τηλεθεατές να καλέσουν σε αριθμό υψηλής χρέωσης, λέγοντάς τους ότι όποιος πάρει πιο γρήγορα κερδίζει, χωρίς να διευκρινίζουν το χρονικό διάστημα εξέλιξης του διαγωνισμού.
Επίσης και εκτός αυτών το ΕΣΡ θα επιβάλλει πρόστιμα σε κάθε εκπομπή που μοιράζει μετρητά με κλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ επίσης στον Alpha για κλήρωση στην εκπομπή “Μες την καλή χαρά”.

Στέλιος Ιωάννου

ΠΗΓΗ: mediacell.gr

@Οριστικοποιήθηκε  η ανάθεση της ΝΕΡΙΤ στην εποπτεία του κυβερνητικού εκπροσώπου Σίμου Κεδίκογλου. Πλέον ο υφυπουργός από αύριο αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντα του, αφού υπεγράφη σήμερα η σχετική απόφαση από τον πρωθυπουργό.

@ Από το Καλοκαίρι θα αρχίσει να χτίζει το νέο πρόγραμμα του τηλεοπτικού Σκάι, ο Σταμάτης Μαλέλης, με το Γιάννη Αλαφούζο να έχει τον τελικό λόγο. Αναμένεται να εμφανιστούν νέα πρόσωπα, αλλά και αλλαγές στο ραδιόφωνο.

@ Ο Νίκος Ευαγγελάτος φαίνεται να συζητάει με τον Alpha και κάποιοι θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή του εκεί.

@ Ακύρωσε ο Νίκος Χατζηνικολάου την εκπομπή με το Σταύρο Θεοδωράκη. Η εκπομπή  ”Στον Ενικό” (Star Channel/ www.enikos.gr))επρόκειτο να βγει στον αέρα την  Δευτέρα 28 Απριλίου.  Ο επικεφαλής του Ποταμιού δεν δέχθηκε να συμμετάσχει σε μια συζήτηση , στην οποία θα απαντούσε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Στην εκπομπή οι προσκλεκλημένοι αρχηγοί κομμάτων και υπουργοί, εκτός από τις ερωτήσεις του κοινού, καλούνται ως και σήμερα να τοποθετηθούν και στις ερωτήσεις που  κάνουν οι δημοσιογράφοι.

@ Με γοργά βήματα προχωρά ο ΑΝΤ1 στη διαδικασία επιλογής της νέας καθημερινής σειράς που θα στηρίξει την prime time του την προσεχή σεζόν.
Σύμφωνα με τη real, τα στελέχη του προγράμματος προχώρησαν ήδη σε συμφωνία με τον Βασίλη Θωμόπουλο, σκηνοθέτη επιτυχημένων κωμικών σειρών όπως το «50-50» ο οποίος έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με το Mega. Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει και η επιλογή του φορμάτ που θα αξιοποιηθεί καθώς όπως μαθαίνουμε η σειρά δεν θα βασίζεται σε ελληνικό σίριαλ, αλλά θα αποτελεί adaptation ξένου σίριαλ, όπως έγινε με τους Βασιλιάδες. Στο στήσιμο της νέας σειράς αλλά και στις επαφές με τον Βασίλη Θωμόπουλο κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο Πέτρος Μπούτος ο οποίος μέσω του production hub του Ομίλου ΑΝΤ1 στο οποίο προΐστατο, θα εξετάσει και δυνατότητες «εξαγωγής» της νέας σειράς σε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

@ Όλα τα νέα για την προετοιμασία των ομάδων, περιηγήσεις στα γήπεδα της Βραζιλίας, αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη μαγική στιγμή που οι κορυφαίες ομάδες θα αγωνιστούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Κάθε Παρασκευή στις 18.30 με την Έλενα Παπαδοπούλου στο ACTION 24.

@ Στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο ήταν αφιερωμένο  το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» με την εκπομπή του Alpha να έχει πολύ υψηλή τηλεθέαση.
Η παρουσία στο πλατό της εκπομπής σημαντικών Ελλήνων τραγουδιστών που ερμήνευσαν μεγάλες επιτυχίες του Δημήτρη Μητροπάνου εκτόξευσε στα ύψη τα ποσοστά της τηλεθέασης σε ένα αφιέρωμα που κράτησε πάνω από τέσσερις ώρες.
Ο μέσος όρος στην τηλεθέαση ήταν 33,9%, ενώ πολλές φορές σε τέταρτο άγγιξε το 40%. Στο δυναμικό κοινό το ποσοστό ήταν 24,1%.

@ Με φόρα ξανάρχεται η Ναταλία Γερμανού στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1.
Σύμφωνα με τη real, η εκπομπή της παρουσιάστριας, που ξεκίνησε χλιαρά και εν μέσω επικρίσεων για τις επιλογές και το περιεχόμενό της, φαίνεται να σταθεροποιείται, καθώς, με τη βοήθεια του The voice (το οποίο προηγείται), σημειώνει πλέον εντυπωσιακή αύξηση -σχεδόν 9 μονάδων- στα ποσοστά τηλεθέασής της. Πιο αναλυτικά, το talk show της late night ζώνης της Παρασκευής «Η Γερμανού ξανάρχεται» ξεκίνησε τον Νοέμβριο με μέσο όρο 15,6% στο σύνολο (και 18,1% στα νεανικά κοινά) και τρεις μήνες μετά, έκλεισε τον Φεβρουάριο με μέσο όρο τηλεθέασης 22% (και 26,9%), αντίστοιχα

@ Όλο και φουντώνουν οι φήμες ότι και τη νέα σεζόν στο Πρωινό Mou θα παραμείνουν ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού.
Ήδη οι ιθύνοντες του Μεγάλου Καναλιού πραγματοποιούν συσκέψεις για το τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη σεζόν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Να αναφέρουμε ότι τα νούμερα τηλεθέασης έχουν ανέβει αρκετά και ιδίως στα νεανικά κοινά με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να σκέφτονται να συνεχίσουν την επόμενη σεζόν με την ίδια ομάδα.
.
@ Ακριβά πληρώνει το  SIRINA TV HD, o OΤΕ TV. Το ΕΣΡ επέβαλλε υψηλό πρόστιμο 100.000 ευρώ στην ΟΤΕ ΑΕ  για τη μή συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση της Αρχής, η οποία προέβλεπε  τη διακοπή μετάδοσης του προγράμματος του  SIRINA TV με τις  ελληνικές εταιρείες πορνό.
Το επίμαχο ζήτημα δεν είναι το πορνογραφικό περιεχόμενο,  αλλά το γεγονός πως ο προμηθευτής προγράμματος  δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του νόμου, ο οποίος προβλέπει τη λειτουργία ανώνυμης εταιρείας . Η ΟΤΕ ΑΕ  με βάση τη νομοθεσία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει το πρόστιμο. Όμως θεωρείται δεδομένο πως , σε περίπτωση προσφυγής στο ΣτΕ με βάση τη νομολογία που προκύπτει από την απόφαση 3513/2013 της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η  απόφαση θα θεωρηθεί άκυρη,  καθώς το ΕΣΡ δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Συζητήσεις με τους ιθύνοντες στον Alpha θα έχει ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
Ο παρουσιαστής και ηθοποιός έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στον σταθμό της Κάντζας με την εκπομπή του στην Υγειά μας ρε παιδιά, η οποία πηγαίνει αρκετά καλά σε νούμερα τηλεθέασης. Έτσι στον Alpha κάνουν σκέψεις για να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά η εκπομπή.


Ημέρα προστίμων για το ΕΣΡ το οποίο επέβαλλε κυρώσεις συνολικού ύψους 170 χιλιάδων ευρώ. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στο ΣΚΑΙ (15.000 ευρώ) για απρεπή σχόλια παρουσιαστή στην εκπομπή «Goal χωρίς Σύνορα»και άλλες 15.000 ευρώ  για παράνομη υπέρβαση ορίου διαφημίσεων.
Πρόστιμο 30.000 ευρώ επιβλήθηκε στο STAR Channel για παραβίαση της πολιτικής πολυφωνίας στο διάστημα Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2013, στην προβολή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της ΔΗΜΑΡ και του ΚΚΕ. Το ΕΣΡ επεβάλλε δυο πρόστιμα στο Nickelodeon, 15.000 ευρώ για ια υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων και 25.000 ευρώ για προβολή παιδικών παιχνιδιών σε μη προβλεπόμενη ώρα.
Στο ΚΟΝΤΡΑ επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ για υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων. Για παραπλάνηση κοινού επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους  15.000 ευρώ στους ΒΕΡΓΙΝΑ TV και  EUROPE ONE νομού Θεσσαλονίκης, ενώ στο ΔΕΛΤΑ TV νομού Έβρου το πρόστιμο ήταν 20.000 ευρώ.
Εγκρίθηκε ακόμη η μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντίνα Κυριακού η οποία πλέον διαθέτει το 100% των μετοχών, ενώ εγκρίθηκε και η άδεια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών στη Nova.


@ Με δύο τηλεοπτικούς σταθμούς διαπραγματεύεται ο Γιώργος Τράγκας. Σύμφωνα με τα “Παραπολιτικά” συζητάει με τον  Alpha και το Star, καθώς όπως έχει ήδη ανακοινώσει , ολοκληρώνει με το E-TV τη συνεργασία του για την εκπομπή ‘Χωρίς Αναισθητικό”. Από το σταθμό θα συνεχίσουν να μεταδίδονται μετά το Πάσχα οι εκπομπές, “Απαγορευμένη ζώνη” και “Χωρίς Αναισθητικό”.

@ Η πρώτη ημέρα με τη νέα σύνθεση και την προσθήκη του Σπύρου Χαριτάτου στο πρωινό του Σαββατοκύριακου, δεν επιφύλασσε εκπλήξεις σε επίπεδο αριθμών. Ο ΣΚΑΙ και ο Γιώργος Αυτιάς προηγήθηκε με 27% και ακολούθησε η εκπομπή του MEGA με τους Μανώλη Αναγνωστάκη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο με 23.2%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η νέα εκπομπή του ALPHA με τον Σπύρο Χαριτάτο με 10%.

@ Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του ΕΣΡ η συζήτηση για το μέλλον του Alter. Θυμίζουμε πως στην ημερήσια διάταξης της περασμένης Τρίτης, στα θέματα ημερήσιας διάταξης, υπήρχε η ακρόασης του σταθμού για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με «διακοπή λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και διαγραφή του εκ του πίνακα των νομίμως λειτουργούντων».

@ Στις 28 Απριλίου ξεκινά τη λειτουργία της η ΝΕΡΙΤ και την ώρα που η τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο έργο ασκούνται πιέσεις για την έναρξη και δεύτερου καναλιού το πολύ μέχρι τις 10 Μαΐου.

@ Αιτία αποτελεί η διαπίστωση πως αρκετές υποχρεώσεις τηλεοπτικής κάλυψης της Δημόσιας Τηλεόρασης συμπίπτουν χρονικά. Για παράδειγμα στις 18 Μαΐου μαζί με τις δημοτικές εκλογές διεξάγεται και ο τελικός του Final Four. Στελέχη της ΝΕΡΙΤ δηλώνουν ότι ο στόχος για δεύτερο κανάλι είναι ανέφικτος καθώς ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα για την έναρξη του πρώτου. Αβέβαιο παραμένει και το αν στις 28 Απριλίου όλα θα είναι έτοιμα για την εκπομπή προγράμματος του νέου καναλιού.

@ Tο συμβόλαιο του Φώτη και της Μαρίας είχε οψιόν ανανέωσης και έτσι οι δύο παρουσιαστές δέχτηκαν την σχετική πρόταση από το κανάλι για να προχωρήσουν στην ανανέωση της οψιόν. Μαζί τους επικοινώνησε η διευθύντρια προγράμματος Νάταλι Γούντφιλντ, οπότε και συναντήθηκαν, συζήτησαν και τα βρήκαν και έτσι το "ΦΜ: Live" θα βρίσκεται - ευτυχώς - και του χρόνου στους δέκτες μας, έχοντας φυσικά ανανεωθεί.

@ Ξαναφουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Μαριέττα Χρουσαλά να επιστρέφει στην τηλεόραση!
Η παρουσιάστρια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού tvbox, συζητά με το κανάλι της Κάντζας για να αναλάβει δική της εκπομπή, το concept της οποίας ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί και ενδέχεται να προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα στο εντελώς ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού! Είναι γνωστό εξάλλου ότι η ίδια αγαπά πολύ την τηλεόραση και θέλει να επιστρέψει δημιουργικά!

@ Το σπίτι της Έμμας δεν θα μας κρατάει παρέα τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αφού δεν πήρε το πράσινο φως για να συνεχίσει. Η σειρά, που πρώτη φορά είδαμε την Κάτια Δανδουλάκη να παίζει σε χιουμοριστική σειρά, θα ρίξει αυλαία... Σύμφωνα με το tvzapping, πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε στους σεναριογράφους ότι η αυλαία θα πέσει στα 21 επεισόδια, αυτά δηλαδή που έχουν ήδη γυριστεί.Το τελευταίο επεισόδιο θα το δούμε λίγο πριν το τέλος Ιουνίου, ενώ οι σεναριογράφοι της σειράς έχουν καταθέσει προτάσεις στη ΔΤ, περιμένοντας απάντηση.

@ Μεγάλη είναι η ικανοποίηση στο STAR από τα νούμερα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, αφού πλέον έχουν κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι της πίττας των 8:00. Μάλιστα αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, το δελτίο ειδήσεων του καναλιού καταφέρνει και υποσκελίζει το αντίστοιχο του MEGA, τερματίζοντας δεύτερο στην κατάταξη μετά τον ΑΝΤ1

@ Αυξάνει τις ώρες του προγράμματός της στην Ελλάδα η γερμανική κρατική ραδιοτηλεόραση. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ και η Deutsche Welle συναποφάσισαν την αναμετάδοση στα ελληνικά της ειδησεογραφικής εκπομπής της Deutsche Welle, «European Journal TV magazine», έως το τέλος του 2014. Ήδη η Deutsche Welle παρουσιάζει ζωντανά, σε βραδινή ειδησεογραφική εκπομπή στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τις  γερμανικές απόψεις  για την οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη και άλλα σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα. Επίσης, καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, η Deutsche Welle μεταδίδει ένα δεκάλεπτο ειδησεογραφικό πρόγραμμα στα ελληνικά.

@ Ανοίγει ο δρόμος για την μεταφορά της σειράς «Βασιλιάδες» από το Mega στον ΑΝΤ1.
Το Μεγάλο Κανάλι έχει προχωρήσει ήδη στην εξόφληση των οφειλών και έτσι την ίδια στιγμή το κανάλι του Αμαρουσίου είναι κοντά στο να αναλάβει την παραγωγή των επεισοδίων του δεύτερου κύκλου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Κώστας Κόκλας και η Ζέτα Δούκα που είχανε κεντρικούς ρόλους στην σειρά, ανήκουν στο Mega και συμμετέχουν στην σειρά «Μοντέρνα οικογένεια». Έτσι θα πρέπει να βρεθούν άλλοι ηθοποιοί να τους αντικαταστήσουν.

@Και την επόμενη χρονιά αναμένεται να συνεχιστεί το «Μήτσι-show» με τον Γιώργο Μητσικώστα στο «Ε».Καθώς η αρχική συμφωνία για 12 επεισόδια οδεύει προς το τέλος της, το κανάλι ξεκίνησε ήδη επαφές με τον γνωστό μίμο για να εξασφαλίσει από τώρα την επέκταση και ανανέωση της συνεργασίας. Σύμφωνα με τη real, στο τραπέζι έχει πέσει πρόταση για επιπλέον αριθμό επεισοδίων, ώστε η τρέχουσα σεζόν να επιμηκυνθεί έως και τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα συζητείται και η ανανέωση της συνεργασίας με νέο κύκλο επεισοδίων για την επόμενη σεζόν. Οι δύο πλευρές φέρονται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, η οποία, εκτός απροόπτου, θα κλείσει μετά το Πάσχα.

@ Καθήκοντα παρουσιαστή θα αναλάβει ο Μάρκος Σεφερλής, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας για το παρασκήνιο της συμμετοχής του στο «Just The 2 Of Us», όπως γράφει το TV Box!
«Τα τελευταία χρόνια σε κάθε τηλεοπτικό σόου το όνομά μου ακουγόταν συνέχεια έως και λίγο πριν από την πρεμιέρα, ασχέτως που είχα απαντήσει αρνητικά. Η διαφορά είναι πως το Mega, μαζί με το “Just The 2 Of Us”, μου πρότεινε και περαιτέρω συνεργασία για την ερχόμενη σεζόν, την παρουσίαση ενός δικού μου σόου», είπε ο κωμικός ηθοποιός.Όπως πρόσθεσε, θα κάνει μία live εκπομπή με κοινό στο πλατό, ώστε να μπορεί να έχει επαφή με τον κόσμο, όπως στο θέατρο

@ SMS NEWSΠαραμένει πρώτος ο ΑΝΤ1 με 18,9% και τη βδομάδα 7/4-13/4/2014. Έχει δίπλα του σε «απόσταση αναπνοής» το Mega με 18,6%, ενώ για πρώτη φορά ο Alpha ανεβαίνει στο 17,1%.  Σταθερό με 11,2% το Star και με 7,5% ο Σκάι. Στο 5,8% η ΕΔΤ με άνοδο, υποχώρησε στο 2,7% η E-TV. Αμετακίνητο με 0,6% το Μακεδονία TV .

Άλλος ένας από τους καθιερωμένους, πλέον, «ελέγχους» της ΕΕΤΤ στον Υμηττό, πριν από λίγες μέρες.

Από αυτό τον έλεγχο, κατασχέθηκαν μόνο τα μηχανήματα του παράνομου «Disco Radio 107.2», ενώ παράλληλα ξηλώθηκε και ο ιστός από όπου εξέπεμπε. Οι υπόλοιποι πειρατές πρόλαβαν και κατέβασαν διακόπτες, πριν τον έλεγχο, και σταδιακά επανέρχονται on air. Φυσικά, από την επιχείρηση γλύτωσε και ο παλιός πομπός (του ΣΚΑΪ είναι άραγε;) στους 100.6, ο οποίος αν και με πιο χαμηλή ισχύ συνεχίζει να εκπέμπει (και να συντηρείται) κανονικά, καταλαμβάνοντας έτσι παράνομα, μια δημόσια συχνότητα που θα μπορούσε να δοθεί σε άλλον ραδιοσταθμό, μόνο και μόνο για τον «φόβο» των παρεμβολών.

Από την ΕΕΤΤ -αρχές του μήνα- πραγματοποιήθηκε κι άλλη αυτοψία. Από τα υψηλόβαθμα στελέχη της. Αυτοί ανέφεραν ότι στο κέντρο εκπομπής βρίσκονται πάρα πολλοί εγκαταλελειμμένοι ιστοί και μηχανήματα, ειδικά μετά το τηλεοπτικό switch off το καλοκαίρι του 2012, που προορίζονται για ανακύκλωση. Το όλο «στόρι» με το κυνήγι της ΕΕΤΤ στους πειρατές του Υμηττού, του Αιγάλεω και του Ποικίλου όρους, κρατάει τουλάχιστον 13 χρόνια, με τους περισσότερους να συνεχίζουν σχεδόν αλώβητοι την εκπομπή τους, ακόμα και από εγκαταστάσεις νόμιμων ραδιοφωνικών σταθμών μεγάλων ομίλων, είτε «κλέβοντας» ρεύμα είτε εκπέμποντας κατευθείαν από αυτές. e-tetradio

Ακουλουθούν τα πολύ εύστοχα σχόλια του Μιχάλη Νευραδάκη:

Πραγματικά τραγικοί εκεί στην ΕΕΤΤ και στο ΕΣΡ. ΟΙ άδειες του 2001 έληξαν. Οι άδειες του 2002 ακυρώθηκαν από το Στ.Ε. με απόφαση του 2004. Πολλοί σταθμοί παίζουν με απλή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας. Άλλοι με δικαστική απόφαση. Άλλοι απλά...παίζουν, και τους κυνηγάει η ΕΕΤΤ.

Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά την παράνομη και αποτυχημένη αδειοδότηση του 2001 και τα τότε παραμύθια για παρεμβολές στο νέο, τότε, Ελ. Βενιζέλος αν εξέπεμπαν περισσότερο από 20 συχνότητες ιδιωτικών σταθμών. Οι 20 έγιναν 28, οι 28 έγιναν 35, οι 35 μπορούσαν να γίνουν 39, σε μελέτη του 2008 έγιναν 40-42, αλλά στην πραγματικότητα τόσα χρόνια εκπέμπουν 60-65 σταθμοί χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στο αεροδρόμιο.

Το ψέμα της τότε κυβέρνησης για τις παρεμβολές φαίνεται, άλλωστε, και από το γεγονός ότι σε άλλες πόλεις μπορούν και εκπέμπουν πολλοί περισσότεροι σταθμοί στα FM νόμιμα και δίχως πρόβλημα. 102 σταθμοί στα FM της Κωνσταντινούπολης, 89 στα FM της Ρώμης, για παράδειγμα. Μέχρι το 2001, 86 σταθμοί στην Αττική είχαν βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας. Ας τους έδιναν όλους άδεια απλά με την υποχρέωση ότι θα τηρούσαν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αν γινόταν αυτό δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα σήμερα. Αλλά από τότε οι πραγματικοί μαφιόζοι των βουνών, ο Αλαφούζος, ο Κουρής, ο Κυριακού, ο Κόκκαλης, ο Κοντομηνάς, ο Βαρδινογιάννης, ο Κωστόπουλος (τότε) κλπ. ήθελαν όλη την μπάντα δική τους, και το κατάφεραν.

Τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου το Στ.Ε. έχει αποφασίσει ότι είναι αντισυνταγματική, με τις συνεχείς παρατάσεις των αδειών χωρίς προκήρυξη. Έχουμε σταθμούς που πήραν άδεια το 2001 που δεν υπάρχουν πια (88.3 και 92.6 και 94.3) και αντί να γίνει προκήρυξη τουλάχιστον για εκείνες τις συχνότητες, παραμένουν κενές. Έχουμε ραδιόφωνα που δικαιώθηκαν δικαστικά από το Στ.Ε. για την μη-αδειοδότηση τους (Χριστιανισμός, Υγεία-Οικολογία) που όμως δεν τους δόθηκε ξανά η ευκαιρία να εκπέμψουν. Έχουμε την ΔΡ (όπως και την ΕΡΤ) να καταλαμβάνει καταχρηστικά 15 συχνότητες για τα ραδιόφωνα της. Έχουμε κομματικά ραδιόφωνα που λειτουργούν απλά επειδή ανήκουν σε πολιτικό κόμμα. Έχουμε το πομπό-φάντασμα του "οικολόγου" Αλαφούζου να καίει τζάμπα ρεύμα 13 χρόνια τώρα στους 100.6. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τους "παράνομους" σταθμούς τύπου Μινόρε 104.3, Free 98.0, Blackman 103.1 κλπ. που έχουν κάθε λόγο να εκπέμπουν από τη στιγμή που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει ένας νέος φωτογραφικός νόμος να τους νομιμοποιήσει, όπως έγινε με το Ράδιο Βερόνικα (τώρα Real FM), τον Παρέα FM, τον Hot FM 104.6 και άλλους, που και αυτοί εξέπεμπαν παράνομα, τους μάζεψε η ΕΕΤΤ, όλοι καμάρωναν που έκλεισαν οι "παράνομοι" και οι "πειρατές" αλλά τώρα πλέον είναι "νόμιμοι" με βεβαίωση νομίμου λειτουργίας. Ο Παρέα FM, ειδικά, ήταν ανύπαρκτος και όμως κατάφερε και νομιμοποιήθηκε. Ο Ατλαντίς δικαιώθηκε από το Στ.Ε. και ας επιμένει το ΕΣΡ να μην του δίνει ΒΝΛ. Γιατί, τότε, να μην λειτουργούν όλοι αυτοί οι "παράνομοι" σταθμοί? Αύριο μπορεί να γίνουν...νόμιμοι! Η λύση είναι να γίνει προκήρυξη για άδειες, για όσες συχνότητες πραγματικά χωράει η μπάντα, και να δοθούν οι άδειες εκεί που πρέπει και όχι στα μεγαλολαμόγια.

Και κάτι τελευταίο: επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί "ραδιο-φωνιάδες" διαβάζουν το e-tetradiο, αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι άχρηστοι, ανάξιοι, είναι απατεώνες και μαφιόζοι, και δεν τους θέλουμε. Είναι ξεφτίλες που πάτησαν πάνω σε πτώματα για να κρατήσουν το μαγαζί τους, και είναι άτομα που έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην σημερινή κατάντια της Ελλάδας. Η "παρηγοριά", εάν υπάρχει, είναι πως αυτοί οι άχρηστοι και ανίκανοι δεν θα ξέρουν ποτέ τι θα πει πραγματική δουλειά, και δεν θα έχουν ποτέ την πραγματική ευχαρίστηση να δημιουργήσουν κάτι καλό και αξιόλογο, με πραγματικό κόπο και ιδρώτα, και να αναδειχθεί με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι με πλάτες και λαμογιές. Αυτά ίσως είναι ψηλά γράμματα γι' αυτούς, αλλά να ξέρουν πως δεν τρώμε όλοι κουτόχορτο και πως οι μέρες τους τελειώνουν. Εγώ και πολλοί άλλοι θα χαρούμε πολύ να δούμε τα ραδιόφωνα και τα κανάλια τους να κλείσουν οριστικά, όπως έκαναν κάποτε και σε άλλους. Δεν τους έχουμε ανάγκη στη ζωή μας και δεν τους θέλουμε πια. Μακάρι να εξαφανιστούν όλοι τους.


Πρόστιμα 3.165.000 ευρώ (το 58,7% του συνόλου των ετήσιων χρηματικών κυρώσεων, που ανήλθαν σε 5.398.000 ευρώ) επέβαλε το ΕΣΡ εντός του 2013, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, για τηλεοπτική προβολή τυχερών παιγνίων χωρίς την απαιτούμενη κατά το άρθρο 53 του ν. 4002/2011 διοικητική άδεια και για παραπλάνηση του κοινού όσον αφορά τις πιθανότητες (1 ανά 1.500 ή 3.000 κλήσεις κατά περίπτωση) και τους όρους κατάκτησης του προσφερόμενου χρηματικού επάθλου. Οι κυρώσεις αφορούσαν συγκεκριμένα τα τυχερά παιχνίδια «Call For Cash» (παραγωγή της γερμανικής εταιρείας Torna Media, μετάδοση από το Μακεδονία TV), «Τηλεκύβος» (παραγωγή της γερμανικής εταιρείας Torna Media, μετάδοση από τον ΑΝΤ1), «Boing» (παραγωγή της εταιρείας Topaggi Entertainment, μετάδοση από τον Alpha) και «Super Game» (εσωτερική παραγωγή του ΑΝΤ1).
http://www.typologies.gr/