Όταν στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 η εκτίμηση ήταν ότι το ΕΣΡ έδινε άδεια πανελλαδικής εμβέλειας στο ΑΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη, πολλοί επιχείρησαν να το αμφισβητήσουν. Έλεγαν τότε πως ο τηλεοπτικός σταθμός, που διέθετε άδεια τοπικής εμβέλειας (1993) αποκλειστικά για την Αττική, αποκτούσε δικαίωμα ψηφιακής εκπομπής μόνο για τη Θεσσαλονίκη.
Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική και επιβεβαιώθηκε 8 μήνες αργότερα. Χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, το ΕΣΡ κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν ο Γ. Παπακώστας και ο Κ. Αποστολάς) μετέτρεψε το ΑΡΤ TV (πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ) σε κανάλι εθνικής εμβέλειας! Το έγγραφο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 266/2014 και έχει θέμα την «τροποποίηση της υπ. αριθ. 4/2014 απόφασης του ΕΣΡ»… Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ενέκρινε την «τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2014 απόφασης του ΕΣΡ προς τον σκοπό όπως ο τηλεοπτικός σταθμός με διακριτικό τίτλο ΑΡΤ TV (πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ) Νομού Αττικής καταχωρηθεί στον πίνακα των τηλεοπτικών σταθμών νομίμως λειτουργούντων <Β> εθνικής εμβέλειας <Δ> και διαγραφεί εκ του πίνακος των τηλεοπτικών σταθμών νομίμως λειτουργούντων περιφερειακής εμβέλειας». Και ο καθένας αντιλαμβάνεται τι αξία αποκτά πλέον το κανάλι του Καρατζαφέρη, καθώς δίχως διαγωνιστική διαδικασία επί των συχνοτήτων, που συνιστούν σπάνιο πόρο, του εκχωρείται η δυνατότητα για πανελλαδική εμβέλεια.
Υπενθυμίζεται πως η άδεια, διάρκειας 7 ετών, που έχει η CityNews AE βασίζεται στο ΦΕΚ 173/1993, στο οποίο ορίζεται ρητά πως είναι σταθμός τοπικής εμβέλειας στον Νομό Αττικής. Το ΕΣΡ τον Σεπτέμβριο του 2013 δέχθηκε πως συνιστά άδεια ένα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2004, στο οποίο το ΤΗΛΕΑΣΤΥ καταγραφόταν ως σταθμός εθνικής εμβέλειας. Η πλειοψηφία του ΕΣΡ είχε δεχθεί πως το έγγραφο «δεν έχει ανακληθεί και εντεύθεν έχει εδραιωθεί η πεποίθηση στον φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ότι είναι εθνικής εμβέλειας».

http://www.typologies.gr/

Σε σταθμό εθνικής εμβέλειας “αναβαθμίζεται ” από το ΕΣΡ το ΑΡΤ TV (πρώην Τηλεάστυ) του Γιώργου Καρατζαφέρη! Χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, ο αδειοδοτηθείς το 1993 ως τοπικός σταθμός Αττικής, αποκτάει το δικαίωμα μετάδοσης ψηφιακού σήματος σε όλη τη χώρα!

Πριν από ένα χρόνο το ΕΣΡ είχε αναγνωρίσει τη δυνατότητα στον τηλεοπτικό σταθμό να εκπέμπει ψηφιακή σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με το επιχείρημα πως το 2004 το Τηλεάστυ, είχε βρεθεί σε λίστα που είχε συντάξει η γενική γραμματεία ενημέρωσης, με τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας…Επειδή, έλαβε τότε ένα… σχετικό φαξ η ιδιοκτησία του σταθμού, υποστήριξε και το ΕΣΡ το δέχθηκε, πως ο σταθμός αρχικά θα πρέπει να εκπέμψει ψηφιακά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πλέον με τη 266/2ο14 απόφασή του, πως περιλαμβάνεται, πλέον, μεταξύ των “νομίμως λειτουργoύντων εθνικής εμβέλειας” τηλεοπτικών δικτύων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του ΕΣΡ δεν ήταν ομόφωνη καθώς διαφώνησαν ο Κώστας Παπακώστας και ο Κώστας Αποστολάς.

[typologies.gr]

Πανελλαδικής εμβέλειας το ΑΡΤ TV με απόφαση του ΕΣΡ με την επίκληση ενός πίνακα αποδεκτών σε έγγραφο της γενικής γραμματείας την εποχή της ΝΔ. Με ψήφους 4 υπέρ (αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου, Εύη Δεμίρη, Άρης Σταθάκης, Γιώργος Στεφανάκης) και 3 κατά (πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς) το ΕΣΡ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της ΕΙΤΗΣΕΕ , επί της αρχικής απόφαση της Αρχής (241/2013) που επιτρέπει στο AΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη  να εκπέμψει αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα, ψηφιακά.


Με την 429/2013 απόφασή του το ΕΣΡ δέχεται πως εμμέσως πως οι άδειες δεν χορηγούνται από το ίδιο, αλλά από τη γενική γραμματεία, δηλαδή από την κυβέρνηση. Η άδεια που έχει η City News  AE βασίζεται στο ΦΕΚ 173./1993 στο οποίο ορίζεται ρητά πως είναι σταθμός τοπικής εμβέλειας στο νομό Αττικής, χωρίς δυνατότητα δικτύωσης με διάρκεια 7 ετών. Το ΕΣΡ δέχεται στο σκεπτικό του έγγραφο της γενικής γραμματείας επικοινωνίας με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου της εποχής του Θόδωρου Ρουσόπουλου. Στο έγγραφο αλληλογραφίας με αφορμή τον ορισμό επιτροπής για την απόδοση πσοοστού από το τζίρο των καναλιών στα ΑμεΑ, υπάρχει επισυναπτόμενος πινακας όπου το ΤΗΛΕΑΣΤΥ καταγράφεται ως εθνικής εμβέλειας. Η πλειοψηφία του ΕΣΡ δηλώνει πως το έγγραφο «δεν έχει ανακληθεί και εντεύχθεν έχει εδραιωθεί η πεποίθηση στο φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ότι είναι εθνικής εμβέλειας»! Πήγες αναφέρουν πως το λάθος αυτό επισημάνθηκε αλλά δεν διορθώθηκε τότε, από το Θ. Ρουσόπουλο, αλλά μετά από την παρέλευση 3 ετών, οπότε και το ΤηλεΑΣΤΥ. Πριν όμως από αυτό το «λάθος» της γενικής γραμματείας, η ίδια υπηρεσία θεωρούσε το κανάλι ως σταθμό εθνικής εμβέλειας, όπως και το Τηλετώρα (νυν Channel 9) και του ζητούσε το ετήσιο αντάλλαγμα 2% επί του τζίρου τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Αντί να ζητηθούν ευθύνες από τη γενική γραμματεία και να ζητηθεί έλεγχος, το έγγραφο αλληλογραφίας αναγορεύεται σε ΦΕΚ αδειοδότησης και συνεπώς η εταιρεία “προικοδοτείται” χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, με μια άδεια εθνικής εμβέλειας. Οι τιμές όπως προκύπτουν από το συμβόλαιο του 902, ανέρχονται σε 3,7 εκατ. ευρώ για κανάλι εθνικής εμβέλειας.

http://www.paron.gr

΄Ενας συνημμένος πίνακας σε έγγραφο της γενικής γραμματείας του 2004  στο οποίο κατονομάζεται το τότε Τηλεάστυ (νυν ΑΡΤ  TV) ως… εθνικής εμβέλειας, ήταν αρκετό για το ΕΣΡ,  ώστε να πάρει άδεια ψηφιακής εμβέλειας, καταρχήν για την Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια για όλη την Ελλάδα. Στο έγγραφο αυτό δεν γίνεται καμία παραπομπή στο δημοσιεύμενο στο ΦΕΚ καθεστώς λειτουργίας του Τηλεάστυ, το οποίο ως γνωστό είχε άδεια τοπικής εμβέλειας στην Αττική και μόνο.
Πρόκειται για απόφαση που συνιστά εκτροπή, καθώς ένα  έγγραφο  της διοίκησης αναγορεύεται σε πράξη τηλεοπτικής άδειας. Το ΕΣΡ αρνήθηκε να χορηγήσει το έγγραφο της γενικής γραμματείας.

 http://www.paron.gr


Επί της από 27.5.2013 ανακοινώσεως της Ενώσεως Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας εκτίθενται τα εξής:
Ως προς τη μη έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών:
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με βάση τις διατάξεις του Ν.2328/1995, εξέδωσε τις από 30.9.2003, 17.10.2003 και 18.11.2003 προκηρύξεις προς έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Οι εν λόγω προκηρύξεις ακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμ.2508/2005, 2502/2005 και 2504/2005 αποφάσεις του ∆ ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με αποτέλεσμα τη ματαίωση της διαδικασίας αδειοδοτήσεως των τηλεοπτικών σταθμων. Ενόψει του ότι, κατά τα εις τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας εκτειθέμενα, οι προκηρύξεις ακυρώθηκαν, λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ασαφών διατάξεων του ως άνω νόμου, δεν ήταν δυνατή η προ της τροποποιήσεως αυτού έκδοση νέων προκηρύξεων. Επακολούθησε η, διά του Ν.3592/2007, μεταβολή των όρων εκδόσεως των ως άνω αδειών αλλά προϋπόθεση της εκδόσεως από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης των αναγκαίων προκηρύξεων είναι η έκδοση, των από το άρθρο 13 παρ. 5, 13 και 15 αυτού του νόμου, προβλεπομένων Προεδρικών ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες δεν εκδόθηκαν. Εκ τούτου, ήταν αδύνατη η έκδοση αδειών λειτουργίας των ως άνω τηλεοπτικών σταθμών.
Όσον αφορά την υπ’ αριθμ.241/20.5.2013 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:
Ο τηλεοπτικός σταθμός με το διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΑΣΤΥ, ήδη ΑΡΤ, λειτουργεί δυνάμει της υπ’ αριθμ.19230/Ε/10.9.1993 αδείας του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Μεταφορών Επικοινωνιών και είναι τοπικής εμβέλειας Νομού Αττικής. Είχε διαπιστωθεί ότι, ο εν λόγω σταθμός εξέπεμπε παρανόμως εκτός του Νομού Αττικής και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διά των υπ’ αριθμ.23/25.1.2005, 220/13.6.2005, 276/12.7.2005, 91/21.2.2006, 4/8.1.2009 και 132/24.3.2009 αποφάσεών του, επέβαλε διάφορες διοικητικές κυρώσεις για τηνπαράνομη εκπομπή εκτός του Νομού Αττικής. Η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού εταιρία υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ.91/21.2.2006 αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ανέμενε την υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας επίλυση του ζητήματος εάν ο τηλεοπτικός σταθμός μπορεί να εκπέμπει εκτός του Νομού Αττικής, όπως ισχυριζόταν η ως άνω εταιρία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, διά της υπ’ αριθμ.2448/2012 αποφάσεώς του, δεν έκρινε περί του ως άνω ζητήματος και περιορίστηκε να ακυρώσει την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με την αιτιολογία ότι, από της ενάρξεως ισχύος του Ν.3431/2006, αρμόδιο προς επιβολή κυρώσεων επί παρανόμων εκπομπών εκτός της νομίμου περιοχής είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν είχε πλέον αρμοδιότητα προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις εκτός του Νομού Αττικής εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός ανήκε στο πολιτικό κόμμα με το διακριτικό τίτλο ΛΑΟΣ και κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 19 του Ν.3592/2007 ήταν κομματικός έως των βουλευτικών εκλογών της 6.5.2012, από των οποίων το εν λόγω κόμμα έπαψε να εκπροσωπείται στη Βουλή των Ελλήνων και ο τηλεοπτικός σταθμός του έπαψε να έχει την από την εν λόγω διάταξη του νόμου προστασία. Επομένως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης άσκησε πλήρως τα καθήκοντά του.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Λασκαρίδης 

Στην αντεπίθεση προετοιμάζεται να περάσει η Ένωση Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, μετά τη σημερινό δελτίο Τύπου του ΕΣΡ για το ΑΡΤ TV. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέα ανακοίνωση που θα επισημαίνει τα νομικά κενά που προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΕΣΡ.


Για την απόφαση του ΕΣΡ που αφορά το ΑΡΤ TV, με την οποία ουσιαστικά δίνεται στο σταθμό άδεια εθνικής εμβέλειας, μίλησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ιωάννης Λασκαρίδης.

Ο Λασκαρίδης διευκρίνισε ότι το κανάλι εξέπεμπε τα προηγούμενα χρόνια εκτός νομού Αττικής, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν κομματικός σταθμός και όταν έπαψε να είναι -μετά τις εκλογές της περασμένης χρονιάς- σταμάτησε να είναι και νόμιμη η εκπομπή του.

Όπως τονίστηκε, αναμένεται η ΕΙΤΗΣΕΕ (Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας) να ασκήσει αίτηση ανάκλησης για την αναθεώρηση της απόφασης.

Η ανακοίνωση της Ένωσης:

Με αφορμή την απόφαση 241/2013 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με την οποία κρίνεται αναγκαίο να αποδοθεί μετά από παρέλευση 15 ετών το καθεστώς τηλεόρασης πανελλαδικής εμβέλειας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ART TV πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ (Αττικής), η Ενωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) παρατηρεί τα ακόλουθα:
Τόσο το 1998 όσο και το 2003 το ΕΣΡ δεν αποδείχθηκε ικανό να αδειοδοτήσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς που υπέβαλαν φακέλους συμμετοχής στους μόνους προκηρυχθέντες δημόσιους διαγωνισμούς, «λόγω εγγενών δυσχερειών» κατά τη διατύπωση της ίδιας της διοικητικής αρχής, προκαλώντας την κατάργηση των διαδικασιών. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά, επικαλέσθηκε ως λόγο της μη αδειοδότησης την επικείμενη - σύμφωνα με πληροφορίες των μελών του - ενδεχόμενη τροποποίηση, στο μέλλον, της σχετικής νομοθεσίας. (Εκθεση Πεπραγμένων του ΕΣΡ για το 2005 προς την Βουλή των Ελλήνων, από 4/4/2006, σελίδα 26).

Παράλληλα, διαρκώς από το 1998 και μέχρι σήμερα, το ΕΣΡ, με σωρεία αποφάσεών του, αποφάσιζε επιβολή κυρώσεων που έφθαναν μέχρι την πλήρη διακοπή λειτουργίας των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών που είτε λειτουργούσαν χωρίς άδεια, είτε εξέπεμπαν σε περιοχές πέραν αυτών που εδικαιούντο κατά το καθεστώς λειτουργίας τους είτε χρησιμοποιούσαν συχνότητες άλλες πέραν των εγκρινομένων από το ΕΣΡ. Σε αυτές τις αποφάσεις του ΕΣΡ περιλαμβάνονται και οι 220/2005 και 91/2006, με τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό ακριβώς για τον λόγο της παράνομης μετάδοσης του προγράμματός του εκτός Αττικής.

Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, που της ανατέθηκε από το Σύνταγμα και τους κοινούς νόμους ο άμεσος έλεγχος του Κράτους και η αδειοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, δεν συνυποβάλλει τον προϋπολογισμό του ΕΣΡ μαζί με την ογκώδη δημοσιοποιούμενη ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων του προς την Βουλή των Ελλήνων. Η θητεία των μελών του ΕΣΡ, καίτοι προβλέπεται εκ του νόμου 4/ετής με ισόχρονη ανανέωση, διαρκώς παρατείνεται περαιτέρω με εμβόλιμες τροπολογίες/διατάξεις σε άσχετα νομοθετήματα, παρά τις σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα μέλη του ΕΣΡ διορίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων (μάλιστα επιλέγονται με την πλειοψηφία των 4/5 της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής). Οι πράξεις και οι παραλείψεις των μελών του ΕΣΡ ελέγχονται από τη Βουλή των Ελλήνων.

Με την 241/2013 απόφαση του ΕΣΡ, όλα τα μέλη του διαπίστωσαν ως αληθή περιστατικά τα οποία, κατά τον αιτούντα τηλεοπτικό σταθμό, που αναποδείκτως τα επικαλέσθηκε, συνέβαιναν διαρκώς από το 1998 (!). Δηλαδή προχθές, 20/5/2013, όλα τα μέλη του ΕΣΡ διαπίστωσαν ότι ο τηλεοπτικός σταθμός από το 1998 μέχρι και σήμερα εκπέμπει ανελιπώς το 24/ωρο πρόγραμμά του άνευ αδείας από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο που η «διαπίστωση» των γεγονότων αυτών (εάν τυχόν ήθελε υποτεθούν αληθή), συνιστά διαπίστωση πράξεων που επιφέρουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου σε βάρος του επικαλούμενου αυτές. Συνεπώς, είτε επί 15/ετία το ΕΣΡ εγνώριζε και δεν έπραττε τα δέοντα είτε δεν εγνώριζε διότι δεν ασκούσε τον άμεσο έλεγχο που του έχει ανατεθεί από το Κράτος.

Προκύπτει ότι όλα τα μέλη της Ολομέλειας του ΕΣΡ παρέλειψαν να πράξουν το καθήκον τους (επιβολή διοικητικών κυρώσεων εκ μέρους του ΕΣΡ και πρόκληση εισαγγελικής έρευνας). Αυτές οι συμπεριφορές είναι ελεγκτέες κατά τον ποινικό κώδικα (ενδεικτικά: 259 ΠΚ) εφόσον, δια της παραλείψεως, τρίτος ωφελείται παρανόμως.

Ετι περαιτέρω, τα 4 μέλη της πλειοψηφίας (που υποδείχθηκαν τόσο από τη συμπολίτευση όσο και από την αντιπολίτευση) αποφάσισαν να υπερβούν τα εσκαμμένα και να σφετερισθούν τις αρμοδιότητες τόσο της νομοθετικής όσο και της δικαστικής εξουσίας, συμπληρώνοντας και ερμηνεύοντας το νομοθέτη, με τις φράσεις του αιτιολογικού της απόφασης: "... Πρόδηλο είναι ότι εκ παραδρομής στην ως άνω διάταξη του Νόμου, δεν αναφέρονται και οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας. Εν όψει του ακούσιου νομοθετικού κενού πρέπει να τύχει αναλογικής εφαρμογής η ως άνω διάταξη του Νόμου και επί των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι λειτουργούσαν στην Επικράτεια κατά το χρόνο εκδόσεως του Νόμου, και είχαν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση προς χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας ...".

Η απόφαση 241/2013 του ΕΣΡ στερείται νομικής αιτιολογίας, υπολαμβάνει ως αληθή ανύπαρκτα και αναπόδεικτα περιστατικά και υπερβαίνει τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης και των αρμοδιοτήτων του οργάνου αυτού. Για την διαφύλαξη των συμφερόντων τους οι θιγόμενοι διοικούμενοι - φορείς του ιδιωτικού τομέα - θα εξαντλήσουν, ο καθένας κατά το έννομο συμφέρον του, τα προσφερόμενα μέσα δικαστικής προστασίας τους. Ελπίζουμε, οι αρμόδιοι για την προστασία των συμφερόντων του δημόσιου τομέα, να πράξουν, αντίστοιχα, όσα τους επιτάσσονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.
www.zougla.gr/Προσφυγή στη δικαιοσύνη από τα μέλη της προαναγγέλλει η Ένωση Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας για την απόφαση του ΕΣΡ υπέρ του ΑΡΤ TV του Γ. Καρατζαφέρη. Η ΕΙΤΗΣΕΕ κατηγορεί την Ολομέλεια του ΕΣΡ, πως δεν έπραξε το καθήκον της αφήνοντας το ΑΡΤ TV (πρώην  ΤΗΛΕΑΣΤΥ) να εκπέμπει χωρίς άδεια από τη Θεσσαλονίκη της, ζητώντας την παρέμβαση του εισαγγελέα.
Κατηγορεί επίσης την πλειοψηφία του συμβουλίου (Στεφανάκης, Αλεξίου, Σταθάκης, Δεμίρη) πως άσκησαν με την «απόφαση 241» νομοθετική εξουσία, η οποία και αποτελεί έργο της Βουλής. Τέλος επισημαίνει πως η συγκεκριμένη διοικητική πράξη “στερείται νομικής αιτιολογίας” υπολαμβάνει ως αληθή ανύπαρκτα και αναπόδεικτα περιστατικά και υπερβαίνει τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης και των αρμοδιοτήτων του οργάνου αυτού”.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας για τον τ/σ ART TV (πρώην TELECITY-ΤΗΛΕΑΣΤΥ)
Ανακοίνωση ΕΙΤΗΣΕΕ για την απόφαση του ΕΣΡ για τον ART TV


Ανακοίνωση ΕΙΤΗΣΕΕ για την απόφαση του ΕΣΡ για τον ART TV
http://media-industry.blogspot.gr


Τις συχνότητες του Alter διεκδικεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Τις ορφανές συχνότητες του τηλεοπτικού σταθμού Alter θέλει να καταλάβει ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μετά την παράτυπη απόφαση του ΕΣΡ....
...Αντί να προχωρήσει σε δημοπρασία των συχνοτήτων και να συγκεντρώσει έσοδα το ελληνικό δημόσιο, επιλέχθηκε η διαδικασία για να χορηγηθεί με αυτόν τον έωλο τρόπο η δυνατότητα ψηφιακής εκπομπής. Το κανάλι έχει ήδη ένα δίκτυο 20 πομπών και αναμεταδοτών σε όλη τη χώρα, και θα θελήσει να εφαρμόσει την απόφαση που του επιτρέπει να εκπέμπει ψηφιακά στη Θεσσαλονίκη, και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, παρακάμπτοντας τις ως τώρα απορριπτικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι άνθρωποι του καναλιού γνώριζαν πολύ πριν το ΕΣΡ δημοσιοποιήσει την απόφασή του, τι επρόκειτο να γίνει και έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει εκπομπές.

Τα ζήτημα που προκύπτουν από την «απόφαση 241» υπέρ Καρατζαφέρη είναι πολιτικά και νομικά. Το ΕΣΡ δείχνει να αγνοεί πεισματικά την 3578/2010 απόφαση του Δ Τμήματος του ΣτΕ, η οποία έχει κρίνει πως οι περιφερειακές άδειες δεν είναι νόμιμες όπως και δεν είναι συνταγματικότ το καθεστώς προσωρινής λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών. Η κρίση του Δ Τμήματος ταιριάζει απόλυτα καθώς παραβιάζεται η αρχή της ισότητας με το το άρθο 17 παρ. Του 2644/ 1998 , το οποίο επικαλείται το ΕΣΡ. Το ΣτΕ αναφέρει πως το συγκεκριμένο άρθρο “θέτει τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία, ενώ είχαν την πραγματική δυνατότητα και την βούληση να ιδρύσουν τηλεοπτικό σταθμό, δεν το έπραξαν όμως αυθαιρέτως και δεν παρέβησαν τον νόμο, σε εξόχως μειονεκτική μοίρα σε σχέση με τα πρόσωπα, τα οποία, με την αυθαίρετη κατάληψη ραδιοσυχνότητας, ίδρυσαν παρανόμως, χωρίς δηλαδή άδεια, τηλεοπτικό σταθμό”. Η απόφαση ελέγχεται και για το προφανές, επειδή το ΕΣΡ δεν έχει νόμιμη συγκρότηση, σύμφωνα με αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ.

Επίσης ζήτημα υπάρχει με το ακροδεξιό περιεχόμενο του τηλεοπτικού σταθμού. Πολλές από τις εκπομπές του συγκρούονται με τις οδηγίες της ΕΕ που έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και πλέον αυτές θα μεταδίδονται σε όλη τη χώρα.

Αναδημοσίευση: typologies

Χερί, χέρι με τον Καρατζαφέρη και το ΕΣΡ. Την ίδια ώρα που ο Γ. Καρατζαφέρης “φλερτάρει” με την ιδέα της επιστροφής στη ΝΔ, το ΕΣΡ με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά δίνει τη δυνατότητα, να εκπέμψει αν και σταθμός τοπικής εμβέλειας στην Αθήνα να εκπέμψει ψηφιακά και στη Θεσσαλονίκη.  Υπέρ ψήφισαν οι, Στεφανάκης, Αλεξίου, Δεμίρη και Σταθάκης και κατά οι , Λασκαρίδης, Παπακώστας, και Αποστολάς.
Με τον έμμεσο  αυτό τρόπο το ΤΗΛΕΑΣΤΥ, νυν ΑΡΤ TV,  αποκτά τη δυνατότητα να εκπέμψει ψηφιακά σε όλη την Ελλάδα, έχοντας ήδη ένα μικρό δίκτυο 20 πομπών.
Είναι μήπως το “αντάλλαγμα” για την επιστροφή στο “μαντρί”;
http://www.paron.gr


Καναλάρχης ετοιμάζεται να γίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξεί να δημιουργήσει κομματικό τηλεοπτικό σταθμό, στα πρότυπα του 902 που διαθέτει το ΚΚΕ, ώστε να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία. Ούτως ή άλλως διαθέτει κομματική εφημερίδα (την «Αυγή»), ραδιοφωνικό σταθμό (Στο Κόκκινο) και διαδικτυακή πύλη (left.gr), οπότε αυτό που απομένει είναι να δημιουργήσει και ένα κανάλι, ΣΥΝ TV.

Ηδη οι άνθρωποί του βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με επιχειρηματίες προκειμένου να μάθουν τιμές. Μέχρι στιγμής η μόνη συχνότητα που θα μπορούσε να αγοραστεί είναι αυτή του Channel 9 (συμφερόντων του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά), αλλά το κόστος φαντάζει στην παρούσα φάση απαγορευτικό. Τα σχέδια όμως δεν σταματούν. Ηδη κάποιοι από τους προβεβλημένους βουλευτές του κόμματος θεωρούν καλή ιδέα να δημιουργηθεί τηλεοπτικός σταθμός στον οποίο θα βγαίνουν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και θα εκθέτουν τις απόψεις τους, ενώ κάποιοι μιλάνε ακόμη και για τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη διευθυντική ομάδα. Σε αυτή ρόλο αναμένεται να έχουν, για παράδειγμα, ο έμπειρος Βασίλης Μουλόπουλος, καθώς επίσης και ο δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης, που ανέλαβε πριν από μερικές εβδομάδες και τη διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού του κόμματος. Να σημειωθεί τέλος, ότι εκτός από το ΚΚΕ, τηλεοπτικό σταθμό διέθετε κατά το παρελθόν και ο ΛΑΟΣ, το Τηλεάστυ του Γιώργου Καρατζαφέρη.

Πηγή: espressonews.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ATHENS TV CHANNELS .
Σχεδόν όλοι μας έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια βράδια αξημέρωτα συντροφιά με τη νυχτερινή ζώνη του ΑΡΤ, STYLE GR .
Μια νυχτερινή ζώνη με ατελείωτα μουσικά videoclips από το παρελθόν, με τραγούδια και εικόνες  που μας ξύπναγαν μνήμες και αναμνήσεις ,με μουσικές που σπάνια ακούς σήμερα .
Με την επιμέλεια από τον γνωστό και αγαπημένο μουσικό παραγωγό Θοδωρή  Ρακιτζή στο STYLE GR είχες την ευκαιρία να δεις,να θυμηθείς και να ξανακούσεις μουσικά videoclips που είχες δυστυχώς η ευτυχώς ξεχάσει,επιτυχίες ζωής  .
Ένας καθημερινός ολονυκτιος μαραθώνιος που εδώ και παρά πολλά χρόνια είχε καθιερωθεί στο κανάλι και είχε αποκτήσει φανατικό κοινό και ήταν σε πολλούς τηλεθεατές η μόνιμη  συντροφιά τους στο νυχτερινό τηλεοπτικό χάος του telemarketing δυστυχώς  δεν υπάρχει πια .
Εδώ και μερικές εβδομάδες την θέση του STYLE GR  στο ΑΡΤ έχει πάρει μια σειρά από διαφημιστικά ροζ τηλεγραμμών που παλιότερα ως ΤΗΛΕΑΣΤΥ ο σταθμός δεν τα υποστήριζε .
Προφανώς στον βωμό του χρήματος και των περιορισμένων εσόδων ο σταθμός θυσίασε ένα από τα δυνατά 'χαρτιά' του .
Προς το παρον για λίγες μόνο ώρες όταν έχει πλέον ξημερώσει  μεταδίδεται το STYLE GR πριν ξεκινήσουν οι πρωινές εκπομπές του σταθμού ενώ κάθε Σάββατο στη 1 βράδυ μεταδίδεται και LIVE εκπομπή με τον Θοδωρη Ρακιτζή και την Αλέξη Γεωργίου με επικοινωνία με τους τηλεθεατές και δυστυχώς με γραμμή 090.
Για τους φίλους του ίντερνετ συνεχίζει να μεταδίδεται non stop το STYLE GR στην ιστοσελίδα http://www.stylegr.com/


 

- Eκκλησία TV .Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου συζητήθηκε το θέμα της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού σε συνεργασία με το κανάλι 4Ε .

 - 30.000.000 ευρω για το Μακεδονία TV φημολογειτε πως ζήτησε ο Θ. Κυριακού  σε γεύμα με τον Β.Μαρινάκη .

 - Χάσαμε την Στάη ΣΤΟΠ. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Νίκου Σίμου, η Έλλη Στάη  δεν βρέθηκε στο πόστο της... στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΝΕΤ.Ο λόγος φραστικό  επεισόδιο μεταξύ του Βασίλη Θωμόπουλου και της ίδιας .
- Shop TV - Στόχος είναι να μετατραπεί από κανάλι telemarketing, σε Ζούγκλα TV! Στο εγχείρημα συμμετέχουν Τριανταφυλλόπουλος & Χαρδαβέλας .

-  Ο Τράγκας στο Dancing with the stars; Κι όμως σύμφωνα με τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ο δημοσιογράφος δέχθηκε πρόταση από τον ΑΝΤ1 να συμμετάσχει στο φιλανθρωπικό σόου του καναλιού χορεύοντας!

 - 24ωρη  απεργία από τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας, 8 Οκτωβρίου έως τις 06.00 το πρωί της Τρίτης, 9 Οκτωβρίου 2012 όλων των δημοσιογράφων, των διοικητικών υπαλλήλων, των τεχνικών και των φωτορεπόρτερ, οι οποίοι εργάζονται στην εφημερίδα
«ESPRESSO», στην ιστοσελίδα «espressonews.gr», στο ραδιοφωνικό σταθμό «FLASH» και στους τηλεοπτικούς σταθμούς «SUNNY TV» και «SPORT TV», ύστερα από την παράνομη και αντεργατική συμπεριφορά της εργοδοσίας.

- Σε λίγες ώρες  Το ΤΗΛΕΑΣΤΥ φευγει το ΑΡΤ ΤV ερχεται...Τιτλοι τελους πέφτουν για το γνωστό μας ΤΗΛΕΑΣΤΥ αυτή την Κυριακή για να μας υποδεχτεί στην θέση του το νέο ΑΡΤ TV .
Από δευτέρα στον αέρα το νέο πρόγραμμα του σταθμού με την Μαρία Μπεκατώρου ακλόνητη στο πρωινό ενώ κάθε βράδυ στις 22:30 ο Σπύρος Καρατζαφέρης με το εκ-κεντρικό δελτίο υπόσχεται  ρεπορτάζ και αποκαλύψεις που καίνε .Στην θέση του βέβαια και ο Γιάννης Καρατζαφέρης και την πολύ πετυχημένη αθλητική ζώνη του καναλιού και σαφώς η εκπομπή τού Γιωργου Καρατζαφέρη  κάθε μεσημέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Στόχου το νέο πρόγραμμα απο ΄Δευτέρα θα το στελεχώσουν γνωστοί ακροαριστεροί νεοφιλελεύθεροι όπως ο Α.Βέλιος . ο ακροαριστερός δημοσιογράφος Χρήστος Ζαλαζιάς και αρκετοί ακόμη οπαδοί του Μαρξισμού Λενινισμού στην Ελλάδα. Ακούγεται ότι ο Καρατζαφέρης έχει πουλήσει την συχνότητα του Τηλεάστυ διότι οικονομικά ήταν ασύμφορη η λειτουργία του αλλα θα κρατήσει κάποιες ώρες εκπομπών όπως έκανε στο παρελθόν ο .....Βασίλης Λεβέντης όταν πούλησε τον τηλεοπτικό σταθμό 67 στον Κουρή ο οποίος το έκανε extra  ....
Τέλος για την ιστορία για να θυμουνται  οι παλιοί και να μαθαινουν οι νεότεροι  ο σταθμος ξεκινησε το 1989 με εδρα την καλιθεα με το ονομα telecity και η πρωτη εκπομπη του σταθμου ηταν η εκπομπη του Γιωργου Καραντζαφερη. Σε αυτο το καναλι ξεκινησαν πολλοι παρουσιαστες,το 1993 το καναλι μεταφερθηκε στις τζιτζιφιες,στο 2001 το καναλι μετονομαστηκε σε ΤΗΛΕΑΣΤΥ

Δείτε το video που  ακολουθεί σχετικά με τον εορτασμό των 20 χρόνων του σταθμού...