Όταν στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 η εκτίμηση ήταν ότι το ΕΣΡ έδινε άδεια πανελλαδικής εμβέλειας στο ΑΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη, πολλοί επιχείρησαν να το αμφισβητήσουν. Έλεγαν τότε πως ο τηλεοπτικός σταθμός, που διέθετε άδεια τοπικής εμβέλειας (1993) αποκλειστικά για την Αττική, αποκτούσε δικαίωμα ψηφιακής εκπομπής μόνο για τη Θεσσαλονίκη.
Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική και επιβεβαιώθηκε 8 μήνες αργότερα. Χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, το ΕΣΡ κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν ο Γ. Παπακώστας και ο Κ. Αποστολάς) μετέτρεψε το ΑΡΤ TV (πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ) σε κανάλι εθνικής εμβέλειας! Το έγγραφο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 266/2014 και έχει θέμα την «τροποποίηση της υπ. αριθ. 4/2014 απόφασης του ΕΣΡ»… Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ενέκρινε την «τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2014 απόφασης του ΕΣΡ προς τον σκοπό όπως ο τηλεοπτικός σταθμός με διακριτικό τίτλο ΑΡΤ TV (πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ) Νομού Αττικής καταχωρηθεί στον πίνακα των τηλεοπτικών σταθμών νομίμως λειτουργούντων <Β> εθνικής εμβέλειας <Δ> και διαγραφεί εκ του πίνακος των τηλεοπτικών σταθμών νομίμως λειτουργούντων περιφερειακής εμβέλειας». Και ο καθένας αντιλαμβάνεται τι αξία αποκτά πλέον το κανάλι του Καρατζαφέρη, καθώς δίχως διαγωνιστική διαδικασία επί των συχνοτήτων, που συνιστούν σπάνιο πόρο, του εκχωρείται η δυνατότητα για πανελλαδική εμβέλεια.
Υπενθυμίζεται πως η άδεια, διάρκειας 7 ετών, που έχει η CityNews AE βασίζεται στο ΦΕΚ 173/1993, στο οποίο ορίζεται ρητά πως είναι σταθμός τοπικής εμβέλειας στον Νομό Αττικής. Το ΕΣΡ τον Σεπτέμβριο του 2013 δέχθηκε πως συνιστά άδεια ένα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2004, στο οποίο το ΤΗΛΕΑΣΤΥ καταγραφόταν ως σταθμός εθνικής εμβέλειας. Η πλειοψηφία του ΕΣΡ είχε δεχθεί πως το έγγραφο «δεν έχει ανακληθεί και εντεύθεν έχει εδραιωθεί η πεποίθηση στον φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ότι είναι εθνικής εμβέλειας».

http://www.typologies.gr/

Σε σταθμό εθνικής εμβέλειας “αναβαθμίζεται ” από το ΕΣΡ το ΑΡΤ TV (πρώην Τηλεάστυ) του Γιώργου Καρατζαφέρη! Χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, ο αδειοδοτηθείς το 1993 ως τοπικός σταθμός Αττικής, αποκτάει το δικαίωμα μετάδοσης ψηφιακού σήματος σε όλη τη χώρα!

Πριν από ένα χρόνο το ΕΣΡ είχε αναγνωρίσει τη δυνατότητα στον τηλεοπτικό σταθμό να εκπέμπει ψηφιακή σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με το επιχείρημα πως το 2004 το Τηλεάστυ, είχε βρεθεί σε λίστα που είχε συντάξει η γενική γραμματεία ενημέρωσης, με τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας…Επειδή, έλαβε τότε ένα… σχετικό φαξ η ιδιοκτησία του σταθμού, υποστήριξε και το ΕΣΡ το δέχθηκε, πως ο σταθμός αρχικά θα πρέπει να εκπέμψει ψηφιακά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πλέον με τη 266/2ο14 απόφασή του, πως περιλαμβάνεται, πλέον, μεταξύ των “νομίμως λειτουργoύντων εθνικής εμβέλειας” τηλεοπτικών δικτύων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του ΕΣΡ δεν ήταν ομόφωνη καθώς διαφώνησαν ο Κώστας Παπακώστας και ο Κώστας Αποστολάς.

[typologies.gr]

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης και το ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επιστρέφει στο ΑΡΤ από τις 14 Ιανουαρίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 22.00 το βράδυ .

Μαζί με τον Σπύρο Καρατζαφέρη είναι η Μαρία Σμιλίδου, ο Σπύρος Σταθάκης και η δυναμική δημοσιογραφική ομάδα του ΑΡΤ .

Καυστικό ρεπορτάζ και δημοσιογραφία χωρίς μισόλογα,  με τη σφραγίδα του Σπύρου Καρατζαφέρη.

Επιμέλεια: Κατερίνα Νινιού
 http://www.zougla.gr

Πανελλαδικής εμβέλειας το ΑΡΤ TV με απόφαση του ΕΣΡ με την επίκληση ενός πίνακα αποδεκτών σε έγγραφο της γενικής γραμματείας την εποχή της ΝΔ. Με ψήφους 4 υπέρ (αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου, Εύη Δεμίρη, Άρης Σταθάκης, Γιώργος Στεφανάκης) και 3 κατά (πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς) το ΕΣΡ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της ΕΙΤΗΣΕΕ , επί της αρχικής απόφαση της Αρχής (241/2013) που επιτρέπει στο AΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη  να εκπέμψει αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα, ψηφιακά.


Με την 429/2013 απόφασή του το ΕΣΡ δέχεται πως εμμέσως πως οι άδειες δεν χορηγούνται από το ίδιο, αλλά από τη γενική γραμματεία, δηλαδή από την κυβέρνηση. Η άδεια που έχει η City News  AE βασίζεται στο ΦΕΚ 173./1993 στο οποίο ορίζεται ρητά πως είναι σταθμός τοπικής εμβέλειας στο νομό Αττικής, χωρίς δυνατότητα δικτύωσης με διάρκεια 7 ετών. Το ΕΣΡ δέχεται στο σκεπτικό του έγγραφο της γενικής γραμματείας επικοινωνίας με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου της εποχής του Θόδωρου Ρουσόπουλου. Στο έγγραφο αλληλογραφίας με αφορμή τον ορισμό επιτροπής για την απόδοση πσοοστού από το τζίρο των καναλιών στα ΑμεΑ, υπάρχει επισυναπτόμενος πινακας όπου το ΤΗΛΕΑΣΤΥ καταγράφεται ως εθνικής εμβέλειας. Η πλειοψηφία του ΕΣΡ δηλώνει πως το έγγραφο «δεν έχει ανακληθεί και εντεύχθεν έχει εδραιωθεί η πεποίθηση στο φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ότι είναι εθνικής εμβέλειας»! Πήγες αναφέρουν πως το λάθος αυτό επισημάνθηκε αλλά δεν διορθώθηκε τότε, από το Θ. Ρουσόπουλο, αλλά μετά από την παρέλευση 3 ετών, οπότε και το ΤηλεΑΣΤΥ. Πριν όμως από αυτό το «λάθος» της γενικής γραμματείας, η ίδια υπηρεσία θεωρούσε το κανάλι ως σταθμό εθνικής εμβέλειας, όπως και το Τηλετώρα (νυν Channel 9) και του ζητούσε το ετήσιο αντάλλαγμα 2% επί του τζίρου τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Αντί να ζητηθούν ευθύνες από τη γενική γραμματεία και να ζητηθεί έλεγχος, το έγγραφο αλληλογραφίας αναγορεύεται σε ΦΕΚ αδειοδότησης και συνεπώς η εταιρεία “προικοδοτείται” χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, με μια άδεια εθνικής εμβέλειας. Οι τιμές όπως προκύπτουν από το συμβόλαιο του 902, ανέρχονται σε 3,7 εκατ. ευρώ για κανάλι εθνικής εμβέλειας.

http://www.paron.gr

Πόσοι είναι οι πανελλαδικής εμβέλεια σταθμοί μετά τη έμμεση χορήγησης δικαιώματος εκπομπής σε όλη την Ελλάδα στο ΑΡT TV;  Το ΕΣΡ στην ιστοσελίδα του μετά και στη σχετική απόφαση υπέρ του  ΑΡΤ με το «χαρτάκι» της γενικής γραμματείας, δηλώνει πως είναι οχτώ.

Το ΕΣΡ στα εθνικής εμβέλειας κανάλια καταχωρεί το Mega, τον ΑΝΤ1, το Star, τον Αlpha, το Σκάι, το Μακεδονία TV, το  Alter που δεν εκπέμπει και τον 902 TV(νυν E Channel) Πρόκειται βέβαια για τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν αναλογικά και ψηφιακά , με άδειες που έχουν λήξει, εκπέμποντας με νομοθετικές ρυθμίσεις, σε δημόσιες συχνότητες.
Η εταιρεία  City News δεν καταγράφεται στους αδειούχους σταθμούς εθνικής εμβέλειας .Όμως, το ΕΣΡ- κατά πλειοψηφία και υπό την προεδρία του Ι. Λασκαρίδη- αποδέχθηκε πως ένα έγγραφο αλληλογραφίας προ 9 ετών της γενικής γραμματείας  επικοινωνίας στο οποίο το ΑΡΤ TV (πρώην Τηλεάστυ) αναφέρεται ως εθνικής εμβέλειας σταθμός, είναι ικανή συνθήκη και αναγκαία ώστε να εκπέμψει ψηφιακά εκτός από την Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Με την ίδια μέθοδο το  ΑΡΤ  TV μπορεί να εκπέμψει σε όλη την Ελλάδα, αλλά προς το παρόν, καταγράφεται στα περιφερειακά κανάλια. Το προηγούμενο της μεταβίβασης της «Ραδιοτηλεοπτικής» από το ΚΚΕ στην  A Orizon Media, δείχνει πως για τους ιδιοκτήτες, οι συναλλαγές είναι χρυσοφόρες
Το ερώτημα, για τα μέλη του ΕΣΡ, όμως, παραμένει. Είναι δυνατόν να εκχωρείται, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, δημόσια περιουσία;
http://media-industry.blogspot.gr

΄Ενας συνημμένος πίνακας σε έγγραφο της γενικής γραμματείας του 2004  στο οποίο κατονομάζεται το τότε Τηλεάστυ (νυν ΑΡΤ  TV) ως… εθνικής εμβέλειας, ήταν αρκετό για το ΕΣΡ,  ώστε να πάρει άδεια ψηφιακής εμβέλειας, καταρχήν για την Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια για όλη την Ελλάδα. Στο έγγραφο αυτό δεν γίνεται καμία παραπομπή στο δημοσιεύμενο στο ΦΕΚ καθεστώς λειτουργίας του Τηλεάστυ, το οποίο ως γνωστό είχε άδεια τοπικής εμβέλειας στην Αττική και μόνο.
Πρόκειται για απόφαση που συνιστά εκτροπή, καθώς ένα  έγγραφο  της διοίκησης αναγορεύεται σε πράξη τηλεοπτικής άδειας. Το ΕΣΡ αρνήθηκε να χορηγήσει το έγγραφο της γενικής γραμματείας.

 http://www.paron.gr

Στο ΕΣΡ προς έλεγχο  ο 902  και το ΑΡΤ TV.  Σήμερα, στην επίσημη πρώτη συνεδρίαση μετά τις διακοπές, το θέμα της πώλησης της “Ραδιοτηλεοπτικής” (902 TV/FM ) προς 3,7 εκατ. ευρώ από το ΚΚΕ στην κυπριακή off shore,  «A-Orizon Media Ltd». Το θέμα της πώλησης ενός σταθμού εθνικής εμβέλειας σε πρόσωπα που ενδέχεται ναι μεν  να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, αλλά να είναι παρένθετα, είναι το θέμα που αναμένεται να τεθεί στη συνεδρίαση.
Από την άλλη, δεν θα πρέπει κάνεις να παραγνωρίζει πως η νομοθεσία επιτρέπει την ύπαρξη υπεράκτιων εταιρειών στη μετοχική σύνθεση τηλεοπτικών σταθμών και πως αυτό το 12ετές συμβούλιο έχει αποδεχθεί αυτή την πρακτική. Ζητήματα, όπως, οι θέσεις εργασίας, ή κάλυψη του πανελλαδικού δικτύου δεν μπορεί να μην τεθούν. 

Η έμμεση απόκτηση ψηφιακής “άδειας” για τη Θεσσαλονίκη και κατ΄ επέκταση για όλη την Ελλάδα, από το ΑΡΤ TV , του Γιώργου Καρατζαφέρη, είναι το δεύτερο “καυτό” θέμα προς συζήτηση στο ΕΣΡ.  Το “ΑΡΤ TV» (πρώην Τηλεάστυ) έχει άδεια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993 με εμβέλεια την Αττική. Το ΕΣΡ με προηγούμενη απόφαση του έκρινε πως μπορεί να εκπέμψει ψηφιακά  στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κατατεθούν αιτήσεις ακυρώσεως από την ΕΙΤΗΣΕΕ και το δικηγόρο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.   

http://media-industry.blogspot.gr

@ Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Χριστίνα Λαμπίρη θα παρουσιάζει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, 1 με 3 το μεσημέρι!
Για την ιστορία, η Χριστίνα Λαμπίρη ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα στον ΣΚΑΪ ως αρχισυντάκτρια, επομένως επιστρέφει στα παλιά της λημέρια!
Την είδηση μετέδωσε ο δημοσιογράφος Θοδωρής Ρακιτζής μέσα από την εκπομπή του στην τηλεόραση του "Αρτ".

@ Αν και αυτή την περίοδο η Αννίτα Πάνια περνάει δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια της μητέρας της, η παρουσιάστρια του Alpha έχει ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του My Tv, το «Αννίτα SOS» συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στον Alpha με αρκετές αλλαγές στο περιεχόμενο.
Η δομή της εκπομπή θα προσανατολιστεί περισσότερο στις συνεντεύξεις, οι οποίες θα γίνουν πιο προσωποκεντρικές, κάτι που ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη σεζόν.

@ Πρόταση για την εκπομπή "Πρωινό mou" δέχτηκε ο Ηλίας Ψινάκης σύμφωνα με πληροφορίες από το κανάλι της Μεσογείων.
Μάλιστα το δημοσίευμα της εφημερίδας "Δημοκρατία" αναφέρει ότι η πρόταση έγινε εν πλω καθώς ο Ηλίας Ψινάκης βρίσκεται σε διακοπές με σκάφος.

@ Επιστρέφει στη μικρή οθόνη η Νάντια Μπουλέ με το παιχνίδι «The biggest game of all», το οποίο είχε γυριστεί το περασμένο καλοκαίρι στη Γαλλία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της espresso, παρά το γεγονός ότι είχε μπει στον πάγο, πήρε το πράσινο φως και αναμένεται να βγει στον «αέρα» μέσα στην ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ωστόσο άγνωστο παραμένει αν θα το δούμε στην αρχή ή στη μέση της τηλεοπτικής περιόδου στον ANT1.

@ Tο ένα χτύπημα μετά το άλλο για το Μεγάλο Κανάλι! Το Mega χάνει άλλο ένα δυνατό χαρτί!
Μπορεί το "Κάψε το σενάριο" να έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό και όλοι να περιμένουν να το δουν την επόμενη σεζόν στην οθόνη του Mega, όμως όπως φαίνεται, δεν θα προβληθεί. Σύμφωνα με την Espresso, o Λάμπρος Φισφής αποφάσισε να μη συνεχίσει τη σατιρική εκπομπή τη νέα χρονιά, αν και θεωρούνταν δεδομένο ότι θα βλέπαμε την παρέα των ηθοποιών ξανά στο πλατό, με αποτέλεσμα να μείνουν με τον... καημό για γέλιο στη Μεσογείων. Το ίδιο όμως θα συμβεί και με τους τηλεθεατές που είχαν δείξει την προτίμησή τους στο ψυχαγωγικό αυτό πρόγραμμα.

@ Πολλά είναι τα ονόματα που φαίνεται να έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων για το νέο «κορίτσι του Θέμου», με τη Φλορίντα Πετρουτσέλι και τη Μαίρη Συνατσάκη (η οποία επιστρέφει στον ΑΝΤ1) να είναι τα φαβορί για τη θέση αυτή. Τα δύο κορίτσια, αν και διαφορετικές προσωπικότητες, έχουν συγκεντρώσει πολλές πιθανότητες να πλαισιώσουν τον παρουσιαστή. 

 @ Στην επιτροπή της νέας Δημόσιας Τηλεόρασης φαίνεται πως έστειλε τα χαρτιά της η Ράνια Θρασκιά, εκφράζοντας την επιθυμία της να παρουσιάσει το πρόγραμμα που ήταν ήδη έτοιμο να βγει στον αέρα.
Σύμφωνα με την Real life, πρόκειται για το «ΑλλάΖΩ», το οποίο είχε αποφασιστεί να βγει στον αέρα τον Σεπτέμβριο. Η παρουσιάστρια, ως έχει δικαίωμα από το νόμο, θεωρεί πως πρέπει να υπάρχει ένα προβάδισμα για τις έτοιμες και στημένες εκπομπές, αφού μέχρι και τα σκηνικά είχαν ετοιμαστεί.

@ Η πετυχημένη καθημερινή Τουρκική σειρά «Fatmagul» επιστρέφει στο Mega τον Σεπτέμβριο!
Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι καταιγιστικές. Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων την έκβαση της πολύκροτης δίκης των βιαστών της νεαρής κοπέλας.

@ Το Μεγάλο Κανάλι αποφάσισε να εντάξει στο πρόγραμμά του ξανά τα κινούμενα σχέδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ζώνη που είναι υπό σχεδιασμό θα έχει τον τίτλο «mini Mega» και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του καναλιού από τον Σεπτέμβριο.

@ Tαχυδρόμο σκέφτεται να αλλάξει η παραγωγή στην εκπομπή «Πάμε πακέτο».
Μέσα στα πλαίσια των αλλαγών της εκπομπής, η παραγωγή, όπως αναφέρει δημοσίευμα του tvshow αναζητά νέο πρόσωπο που θα παραδίδει κάθε Πέμπτη τα πακέτα στα σπίτια των καλεσμένων.

 @ Νέες αφίξεις στο STAR στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του νέου δελτίου του σταθμού και πιο συγκεκριμένα του staff των ρεπόρτερ. Στο ειδησεογραφικό τμήμα του καναλιού εντάσσεται η Αννέτα Καββαδία που θα καλύπτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλα και ο οικονομικός αναλυτής, Στουπας απο το σάιτ Capital! Ωστόσο, η ένταξη της Αννέτας Καββαδία στο δυναμικό του καναλιού για την κάλυψη του ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ υποδηλώνει -εκτός όλων των άλλων και, τις προθέσεις της διοίκησης απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα… αφού η συγκεκριμένη ρεπόρτερ θεωρείται η καλύτερη στον χώρο! Τέλος θυμίζουμε ότι η δημοσιογράφος προέρχεται απο την ΕΡΤ που για χρόνια καλυπτε τα κόμματα της Αριστεράς.

@ Στην κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Novasports εντάσσεται από σήμερα ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ο νέος συνάδελφος με μακρά θητεία στο χώρο της τηλεόρασης (ΑΝΤ1, ΕΡΤ) και του ραδιοφώνου (ΑΝΤ1 Radio), έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το δημοσιογραφικό επιτελείο των αθλητικών καναλιών της Nova.


Σύμφωνα με πληροφορίες η Χριστίνα Λαμπίρη θα παρουσιάζει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, 1 με 3 το μεσημέρι!
Για την ιστορία, η Χριστίνα Λαμπίρη ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα στον ΣΚΑΪ ως αρχισυντάκτρια, επομένως επιστρέφει στα παλιά της λημέρια!
Την είδηση μετέδωσε ο δημοσιογράφος Θοδωρής Ρακιτζής μέσα από την εκπομπή του στην τηλεόραση του "Αρτ". 

gossip-tv

Αρνητική εισήγηση για το ΑΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη. Το ΕΣΡ, λίγο πριν κατεβάσει ρολά εξαιτίας επικαλούμενο τις θερινές διακοπές συζήτησε την αίτηση ακύρωσης της ΕΙΤΗΣΕΕ επί της  απόφασης 243/2013. Η απόφαση αυτή επιτρέπει στο ΑΡΤ TV να εκπέμψει αν και έχει άδεια μόνο για την Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με ψηφιακό σήμα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλο ειδικό επιστήμονα, τον Αντώνη Κεχρή, ο οποίος κατέληξε σε εκ διαμέτρου αντίθετο πόρισμα από αυτό του Αλέξανδρου Οικονόμου. Ένα από τα επίμαχα σημεία είναι πως το ΑΡΤ TV (όπως και η περίφημη «Δ.Τ.») δεν έχει φορέα άδειας (πχ εταιρεία) ΚΑΤ που απαγορεύεται και το κανάλι ανήκει απευθείας στο ΛΑΟΣ. Η απόφαση θα εκδοθεί το Σεπτέμβριο, ενώ εκκρεμεί και η συζήτηση επί της πρώτη αίτησης ανάκλησης της απόφασης που κατέθεσε ο δικηγόρος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Καθημερινή εκπομπή στην απογευματινή ζώνη απέναντι σε Τατιάνα και Δέστε τους θα παρουσιάζει από τη νέα σεζόν η Μαρία Μπεκατώρου στον ΑΝΤ1. Η πρώην «φτωχούλα του θεού» που από τη περσινή σεζόν βαρεθήκαμε να τη βλέπουμε στα κουτσομπολίστικα περιοδικά στις αγορές της στο Golden Hall μετά του συζύγου της (Μα καλά η Μενεγάκη όλοι το ξέρουμε ότι είναι ακριβοπληρωμένη δεν το χει κρύψει και η ίδια , οι υπόλοιποι παρουσιαστές που κλαίγονται ότι έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές, ότι ψωνίζουν σπάνια, ότι περνάνε δύσκολα πού τα βρίσκουν τόοοοοοσα χρήματα) αφήνει οριστικά πίσω της το trash παρελθόν του TΗΛΕΑΣΤΥ (έλεγε ότι δεν θα αφήσει ποτέ το κανάλι του Καρατζαφέρη που είναι η οικογένεια της) για να μεγαλοπιαστεί στη μεγάαααλη αγκαλιά του ΑΝΤ1. Το concept της εκπομπής που θα παρουσιάζει θα ‘ ναι λίγο απ’όλα: λίγο life style, λίγο συνεντεύξεις με γνωστά πρόσωπα, λίγο συμβουλές διατροφής. Ενα μίνι πρωινό λοιπόν. Και αν δεν πετύχει; Ε σιγά το ΤΗΛΕΑΣΤΥ (Αrt) να’ ναι καλά .
Γιώργος Διαμαντης
http://www.enimerosi24.gr

Η Μαρία Μπεκατώρου για πολλά χρόνια παρουσίαζε την εκπομπή «Χωρίς ταμπού» στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ και μετά την «Κάθε μέρα νέα μέρα» στο ΑΡΤ. Μπορεί να συμμετείχε στο «Just the two of us» ή να παρουσίαζε το «Your Face Sounds Familiar», ωστόσο δεν έφευγε από τον σταθμό που την έκανε γνωστή. Σε συνεντεύξεις της ανέφερε ότι θα τα συνδυάσει και δεν θέλει να αφήσει την τηλεοπτική της οικογένεια. Πρόσφατα υπέγραψε με τον ΑΝΤ1 αποκλειστική συνεργασία και έπρεπε να αφήσει το ΑΡΤ. Η Μαρία Μπεκατώρου μετά από σκέψη και αφού μίλησε με τα στελέχη του ΑΡΤ αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της μετά από 20 χρόνια και να «μετακομίσει» στο κανάλι του Αμαρουσίου.

http://www.tvshow.gr

Στο 2010 σταμάτησε η απαίτηση του δημοσίου από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.  Σε μια χώρα που αναζητεί έσοδα από παντού, και κυρίως από τους πολίτες, δεν φαντάζει λογική κίνηση, η μή ενεργοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.  Η απαίτηση για την οικονομική χρήση του 2011 και το 2012 έπρεπε να είχε γίνει από τη Γενική Γραμματεία και τον αρμόδιο υπουργό ΜΜΕ.

Ο τελευταίος υπουργός  Επικρατείας που υπέγραψε (2012) τις σχετικές αποφάσεις, είναι  ο σημερινός υφυπουργός δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, Παντελής Καψής, και αφορούσε απαιτήσεις για τις χρήσεις του 2009  και του 2010. Το τίμημα  τότε ήταν εξαιρετικά μικρό, στο 0,1% επί του τζίρου των τηλεοπτικών επιχειρήσεων  εθνικής εμβέλειας, μετά από υπουργική απόφαση. Η «χαμηλή χρέωση» δικαιολογούνταν μόνο για το 2009, όταν και έγιναν δύο φορές εκλογές και οι τηλεοπτικοί σταθμοί διέθεσαν δωρεάν χρόνο, δύο φορές στα κόμματα, όποτε και το τίμημα μειώθηκε από το προβλεπόμενο 2% επί του κύκλου εργασιών, σε 0,1%. Υπήρξε μόνο μια εξαίρεση. Ο ένας από τους δύο φορείς συνδρομητικής τηλεόρασης, η Multichoice Hellas για ο 2011 κλήθηκε, με βάση η σύμβαση παραχώρησης, να πληρώσει το 3% επί του κύκλου εργασιών της, δηλαδή 4.995.976,26 ευρώ.


Ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης συχνοτήτων

Εταιρεία                                             2009                  2010

Τηλέτυπος                                                   168.072              139.180
Ελεύθερη Τηλεόραση                                   143.248              131.871
ΑΝΤ1 Group                                                   114.260                69.940
Alpha Δορυφορική Τηλεόραση                           98.417,12        71.581
Νέα Τηλεόραση                                                   94.728,65        76.855
Ειδήσεις Ντοτ Κομ                                           31.690,15        43.411
Μακεδονία TV                                                        790,52          1.119,28
ΑΝΤ1 TV   -                                                        30.792
Ραδιοτηλεοπτική                                             1.416,18           1.443
City News                                                             1.865,67           1.853,64
Channel 9                                                          -                      187,33

πηγη

Σημερα Τρίτη 30 Ιουλίου καλούνται σε απολογία ενώπιον των μελών του Ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου εκπρόσωποι του Τηλεάστυ, νυν ΑΡΤ  TV, του Γιώργου Καρατζαφέρη και της ΕΙΤΗΣΕΕ, της ένωσης ιδιωτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Επίμαχο θέμα, η προσφυγή που κατέθεσαν οι Καναλάρχες για την αδειοδότηση του ΑΡΤ TV για ψηφιακή εκπομπή του περιφερειακού σταθμού στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε πανελλαδικής εμβέλειας. Το θέμα είχε προκαλέσει σάλο και το ΕΣΡ είχε αναγκαστεί σε αναδίπλωση.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως στο ΕΣΡ ανασύρθηκε από το αρχείο ο φάκελος της υπόθεσης του «902 TV». Το θέμα ωστόσο δεν μπήκε ακόμη στην ημερήσια διάταξη.
Πηγή digitaltvinfo.grΠλήθος αποριών προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση του προέδρου του ΕΣΡ, Ιωάννη Λασκαρίδη, πως η ΔΤ εκπέμπει νόμιμα, αν και δεν έχει νομική υπόσταση. Όπως αποκαλύψαμε την περασμένη Κυριακή, χωρίς να υπάρξει συνεδρίαση του Οργάνου, ο πρόεδρος της Αρχής, συνέταξε προσωπική επιστολή, επικαλούμενος έγγραφο του αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, για να απαντήσει στην ΕΣΗΕΑ πως δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα από τη λειτουργία της Δημόσιας Τηλεόρασης.  Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το φορέα εκπομπής του σήματος, η προφορική απάντηση του προέδρου του ΕΣΡ ήταν πρόκειται για «Ειδικό Λογαριασμό» του υπουργείου Οικονομικών. Κι αυτή όμως η αναφορά δεν υπάρχει σε κανένα επίσημο έγγραφο του προέδρου ή της Ολομέλειας του ΕΣΡ για το  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Με άλλα λόγια, γίνεται σιωπηρώς αποδεκτό από το ΕΣΡ η μετάδοση από την κυβέρνηση προγράμματος σε δημόσιες συχνότητες, δίχως να υπάρχει νομική υπόσταση, με μόνο στοιχείο την ερμηνεία που κάνει ο πρόεδρος της Αρχής, επί των αποφάσεων του ΣτΕ. Παράλληλα αποσιωπήθηκε και το θέμα της παράνομης εκπομπής της ΝΕΡΙΤ σε συχνότητες της ΕΡΤ, τις πρώτες μέρες, και πάλι, χωρίς άδεια.

Στο στόχαστρο τα κομματικά ΜΜΕ
Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για το 902 TV  ο οποίος κλήθηκε σε απολογία από το ΕΣΡ, αφού πρώτα άνοιξε φάκελος για παράνομη δικτύωση με μη νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό και εν πάσει περίπτωση άνευ άδειας του ΕΣΡ». Πρόκειται για τη δικτύωση του 902 TV τις  πρώτες ώρες , του «μαύρου» στην ΕΡΤ, τα ξημερώματα της 12ης Ιουνίου 2013, όταν η κυβέρνηση έριξε το σήμα της  ΕΡΤ. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση, πριν μπει το λουκέτο στην ΕΡΤ στόχευε να αφαιρέσει από τον 902 TV -902 FM και τον Κόκκινο το δικαίωμα εκπομπής χωρίς άδεια, ως κομματικά ΜΜΕ, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα πως μπορεί να πράξει Κάτι αντίστοιχο και για τη Χρυσή Αυγή.

Επίσης προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως ενώ υπάρχουν δύο αιτήσεις ακύρωσης που επιτρέπει στο ΤΗΛΕάστυ του Γιώργου Καρατζαφέρη, να εκπέμπει ψηφιακά στη Θεσσαλονίκη, και κατ΄ επέκταση σε όλη την Ελλάδα, αν και έχει άδεια μόνο για την Αττική.

Μπήκαν το 2002 θα φύγουν(;) τον Ιανουάριο του 2014!
Ενώ λοιπόν ο πρόεδρος του ΕΣΡ δεν εντοπίζει κανένα πρόβλημα με τη «Δημόσια Τηλεόραση» η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα σουπερ παράταση για τα μέλη του ΕΣΡ, για 6 μήνες. Το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε το βράδυ της Τετάρτης από τη Βουλή δίνει τη δυνατότητα  στους 11ετείς, Ιωάννη Λασκαρίδη, Εύη Δεμίρη, Γιάννη Παπακώστα και στον 5ετίας Κωνσταντίνο Αποστολά να παραμένουν στις θέσεις τους ως τον Ιανουάριο του 2014(16.1.2014).
Η εκ νέου ανανέωση της θητείας που μετατρέπει τα μελη του σε ισόβια, παρατείνει το ζήτημα της νόμιμης συγκρότησής του για έξι μήνες. Κοινώς οι αποφάσεις για τα πρόστιμα δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ, εφόσον υπάρχει προσφυγή προς το ΣτΕ από τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα στην Ολομέλεια εισήλθε προς συζήτηση η υπόθεση 227  του  προστίμου  στο Mega από το 2007, το οποίο ακυρώθηκε με την 4276/2012 απόφαση του ΣτΕ για τη μή νόμιμη συγκρότηση της Ολομέλειας. Ακόμη και αν το ΕΣΡ επαναλάβει την ίδια απόφαση και τώρα, αυτή θα ακυρωθεί από το ΣτΕ για τους ίδιους λόγους, καθώς το όργανο δεν έχει Νόμιμη συγκρότηση.

Οι ενστάσεις του Real FM
Το ΕΣΡ από τη μεριά του με έγγραφο του σε υπόμνημα του Real FM για την εκπομπή του Γιώργου Τράγκα, αντικρούει με την(286/2013) απόφασή του, αγνοεί επιδεικτικά το σύνολο των αποφάσεων του ΣτΕ. Το ΕΣΡ γνωμοδοτεί για τον εαυτό του και αναφέρει πως για πρώτα τρία μέλη (Λασκαρίδης, Δεμίρη, Παπακώστας) η θητεία τους έχει ανανεωθεί με 6 νόμους από το 2012 (4055/2012, 4081/2012,4099/2012,4126/2012,4151/2013). Για την περίπτωση του Κ. Αποστολά, αν και δεν έχει δικαίωμα ανανέωσης της θητείας του κρίνει πως πρέπει να συμπληρώσει 8 χρόνια από τον αρχικό  του διορισμό, δηλαδή ως τις 28 Φεβρουαρίου του 2016.
http://www.paron.gr

Αίτηση ανάκλησης της απόφαση του ΕΣΡ υπέρ του ΑΡΤ TV κατατέθηκε από το δικηγόρο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, στο γραφεία της Αρχής. Η απόφαση του συμβουλίου που αναγνωρίζει ψηφιακό δικαίωμα του σταθμού του Γιώργου Καρατζαφέρη αρχικά στη Θεσσαλονίκη προκαλεί αντιδράσεις. Στην αίτηση αναφέρεται πως “πλήρως αναιτιολόγητη για μια σειρά λόγων”. Μεταξύ αυτών ό,τι η απόφαση της πλειοψηφίας ( Αλεξίου, Δεμίρη, Σταθάκης Στέφανακης) στηρίζεται «στην παραδοχή ότι ο κοινός νομοθέτης εκ παραδρομής, στην διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, δεν ανέφερε ότι υπάγονται στην οικεία ρύθμιση και οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, δημιουργώντας έτσι, ο κοινός νομοθέτης πάντοτε, ακούσιο νομοθετικό κενό” . “Η ως άνω σκέψη της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. είναι αναιτιολόγητη για διττό λόγο”, αναφέρει ο δικηγόρος Π. Γιαννόπουλος “Αρχικώς, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 77 παρ. 1 του Συντάγματος, η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει αποκλειστικώς στη Βουλή. Τουτέστιν, κατά παράβαση της ως άνω διατάξεως, το Ε.Σ.Ρ. ερμήνευσε και μάλιστα διασταλτικά την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, χωρίς να έχει προς τούτο τη συνταγματική αρμοδιότητα”. Συνάμα, υπογραμμίει “το Ε.Σ.Ρ. αγνόησε για μια ακόμα φορά, την υπ’ αρ. 3578/2010 απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία έκρινε ως ουσιαστικώς αντισυνταγματικές τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 και 19 του Ν. 3051/2000”.
Το ΕΣΡ σε ανακοίνωσε που εξέδωσε την περασμένη Τρίτη για να απαντήσει σε εκείνη της ΕΙΤΗΣΕΕ της προπερασμένης βδομάδας, πως “έκανε το καθήκον του” ως προς το ΑΡΤ TV. Επικαλείται την 2484/2012 απόφαση του ΣτΕ, μετά από αίτηση της «Σιτι Νιους» (ΑΡΤ TV) για να ισχυροποιήσει τον ισχυρισμό του υπονοώντας πως ενώ αυτό επέβαλλε πρόστιμα, ήρθε το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει τις αποφάσεις του. Όμως η απόφαση του ΣτΕ που δεν αποφαινόταν αν ήταν εθνικής εμβέλειας το ΑΡΤ TV, έλεγε το προφανές και ήδη γνωστό από το 2006 (Νομος 3431, άρθρο 12) πως η εποπτεία του φάσματος ανήκει στην ΕΕΤΤ και συνεπώς ακυρώνονται λόγο αναρμοδιότητας του ΕΣΡ ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ. Θα αρκούσε για το ΕΣΡ να στείλει αυτή την απόφαση στην ΕΕΤΤ για αναλάβει την υπόθεση και να επιβάλει πρόστιμα και να αρνηθεί να θέσει προς συζήτηση το αίτημα του ΑΡΤ για την ψηφιακή εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη.

 [typologies]


Επί της από 27.5.2013 ανακοινώσεως της Ενώσεως Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας εκτίθενται τα εξής:
Ως προς τη μη έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών:
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με βάση τις διατάξεις του Ν.2328/1995, εξέδωσε τις από 30.9.2003, 17.10.2003 και 18.11.2003 προκηρύξεις προς έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Οι εν λόγω προκηρύξεις ακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμ.2508/2005, 2502/2005 και 2504/2005 αποφάσεις του ∆ ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με αποτέλεσμα τη ματαίωση της διαδικασίας αδειοδοτήσεως των τηλεοπτικών σταθμων. Ενόψει του ότι, κατά τα εις τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας εκτειθέμενα, οι προκηρύξεις ακυρώθηκαν, λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ασαφών διατάξεων του ως άνω νόμου, δεν ήταν δυνατή η προ της τροποποιήσεως αυτού έκδοση νέων προκηρύξεων. Επακολούθησε η, διά του Ν.3592/2007, μεταβολή των όρων εκδόσεως των ως άνω αδειών αλλά προϋπόθεση της εκδόσεως από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης των αναγκαίων προκηρύξεων είναι η έκδοση, των από το άρθρο 13 παρ. 5, 13 και 15 αυτού του νόμου, προβλεπομένων Προεδρικών ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες δεν εκδόθηκαν. Εκ τούτου, ήταν αδύνατη η έκδοση αδειών λειτουργίας των ως άνω τηλεοπτικών σταθμών.
Όσον αφορά την υπ’ αριθμ.241/20.5.2013 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:
Ο τηλεοπτικός σταθμός με το διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΑΣΤΥ, ήδη ΑΡΤ, λειτουργεί δυνάμει της υπ’ αριθμ.19230/Ε/10.9.1993 αδείας του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Μεταφορών Επικοινωνιών και είναι τοπικής εμβέλειας Νομού Αττικής. Είχε διαπιστωθεί ότι, ο εν λόγω σταθμός εξέπεμπε παρανόμως εκτός του Νομού Αττικής και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διά των υπ’ αριθμ.23/25.1.2005, 220/13.6.2005, 276/12.7.2005, 91/21.2.2006, 4/8.1.2009 και 132/24.3.2009 αποφάσεών του, επέβαλε διάφορες διοικητικές κυρώσεις για τηνπαράνομη εκπομπή εκτός του Νομού Αττικής. Η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού εταιρία υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ.91/21.2.2006 αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ανέμενε την υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας επίλυση του ζητήματος εάν ο τηλεοπτικός σταθμός μπορεί να εκπέμπει εκτός του Νομού Αττικής, όπως ισχυριζόταν η ως άνω εταιρία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, διά της υπ’ αριθμ.2448/2012 αποφάσεώς του, δεν έκρινε περί του ως άνω ζητήματος και περιορίστηκε να ακυρώσει την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με την αιτιολογία ότι, από της ενάρξεως ισχύος του Ν.3431/2006, αρμόδιο προς επιβολή κυρώσεων επί παρανόμων εκπομπών εκτός της νομίμου περιοχής είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν είχε πλέον αρμοδιότητα προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις εκτός του Νομού Αττικής εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός ανήκε στο πολιτικό κόμμα με το διακριτικό τίτλο ΛΑΟΣ και κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 19 του Ν.3592/2007 ήταν κομματικός έως των βουλευτικών εκλογών της 6.5.2012, από των οποίων το εν λόγω κόμμα έπαψε να εκπροσωπείται στη Βουλή των Ελλήνων και ο τηλεοπτικός σταθμός του έπαψε να έχει την από την εν λόγω διάταξη του νόμου προστασία. Επομένως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης άσκησε πλήρως τα καθήκοντά του.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Λασκαρίδης 

Στην αντεπίθεση προετοιμάζεται να περάσει η Ένωση Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, μετά τη σημερινό δελτίο Τύπου του ΕΣΡ για το ΑΡΤ TV. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέα ανακοίνωση που θα επισημαίνει τα νομικά κενά που προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΕΣΡ.


Η απόφαση του ομίλου Βαρδινογιάννη να αποκτήσει πολιτικό χαρακτήρα το  Star και η συνεργασία, με το Νίκο Χατζηνικολάου αλλάζει δεδομένα και ισορροπίες ετών σε μια αγορά που καταρρέει λόγω της διαδικασίας φτωχοποίησης της χώρας. Σε μια περίοδο που ρυθμίζεται η τηλεόραση και η οικονομία των επόμενων 30 ετών, ο όμιλος Βαρδινογιάννη παίρνει θέση και αναπόφευκτα θα χρειαστούν να λάβουν και οι υπόλοιποι με πρώτο από όλους το Mega.

Η τηλεοπτική αγορά με τη διαφήμιση  να πέφτει με γοργούς ρυθμούς δεν αντέχει 5 μεγάλα κανάλια, Mega, ANT1, Alpha, Star και Σκάι  και μετά το λουκέτο στο  Alter αναζητείται το επόμενο θύμα στους «αγώνες πείνας» , κατά τα πρότυπα της τρομακτικής ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας. Ένα από τα θύματα μπορεί να είναι η ΕΡΤ, η οποία είναι στο στόχαστρο  του ΔΝΤ και της τρικομματικης κυβέρνησης. Το κλείσιμο και το εκ νέου άνοιγμα της θα δώσει ανάσα ζωής και κοινό σε κάποιο από τα ιδιωτικά κανάλια, αν εφαρμοστεί το κυβερνητικό σχέδιο.

Την ίδια ώρα μαίνεται η μάχη των συχνοτήτων. «Από την πίσω πόρτα» το ΑΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη απέκτησε, με απόφαση του ΕΣΡ τη δυνατότητα για ψηφιακή εκπομπή αρχικά στη Θεσσαλονίκη και μετά σε όλη τη χώρα (εκπέμπει ήδη σε αρκετά σημεία). Ταυτόχρονα η κυβέρνηση, εξαιτίας της ανάγκης για τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος ξεκινάει τη διαβούλευση για τους παρόχους δικτύου με τη Digea, την εταιρεία των σταθμών εθνικής εμβέλειας να έχει, λόγω ισχύος, τον πρώτο λόγο. 
 http://media-industry.blogspot.gr


Για την απόφαση του ΕΣΡ που αφορά το ΑΡΤ TV, με την οποία ουσιαστικά δίνεται στο σταθμό άδεια εθνικής εμβέλειας, μίλησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ιωάννης Λασκαρίδης.

Ο Λασκαρίδης διευκρίνισε ότι το κανάλι εξέπεμπε τα προηγούμενα χρόνια εκτός νομού Αττικής, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν κομματικός σταθμός και όταν έπαψε να είναι -μετά τις εκλογές της περασμένης χρονιάς- σταμάτησε να είναι και νόμιμη η εκπομπή του.

Όπως τονίστηκε, αναμένεται η ΕΙΤΗΣΕΕ (Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας) να ασκήσει αίτηση ανάκλησης για την αναθεώρηση της απόφασης.

Η ανακοίνωση της Ένωσης:

Με αφορμή την απόφαση 241/2013 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με την οποία κρίνεται αναγκαίο να αποδοθεί μετά από παρέλευση 15 ετών το καθεστώς τηλεόρασης πανελλαδικής εμβέλειας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ART TV πρώην ΤΗΛΕΑΣΤΥ (Αττικής), η Ενωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) παρατηρεί τα ακόλουθα:
Τόσο το 1998 όσο και το 2003 το ΕΣΡ δεν αποδείχθηκε ικανό να αδειοδοτήσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς που υπέβαλαν φακέλους συμμετοχής στους μόνους προκηρυχθέντες δημόσιους διαγωνισμούς, «λόγω εγγενών δυσχερειών» κατά τη διατύπωση της ίδιας της διοικητικής αρχής, προκαλώντας την κατάργηση των διαδικασιών. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά, επικαλέσθηκε ως λόγο της μη αδειοδότησης την επικείμενη - σύμφωνα με πληροφορίες των μελών του - ενδεχόμενη τροποποίηση, στο μέλλον, της σχετικής νομοθεσίας. (Εκθεση Πεπραγμένων του ΕΣΡ για το 2005 προς την Βουλή των Ελλήνων, από 4/4/2006, σελίδα 26).

Παράλληλα, διαρκώς από το 1998 και μέχρι σήμερα, το ΕΣΡ, με σωρεία αποφάσεών του, αποφάσιζε επιβολή κυρώσεων που έφθαναν μέχρι την πλήρη διακοπή λειτουργίας των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών που είτε λειτουργούσαν χωρίς άδεια, είτε εξέπεμπαν σε περιοχές πέραν αυτών που εδικαιούντο κατά το καθεστώς λειτουργίας τους είτε χρησιμοποιούσαν συχνότητες άλλες πέραν των εγκρινομένων από το ΕΣΡ. Σε αυτές τις αποφάσεις του ΕΣΡ περιλαμβάνονται και οι 220/2005 και 91/2006, με τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό ακριβώς για τον λόγο της παράνομης μετάδοσης του προγράμματός του εκτός Αττικής.

Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, που της ανατέθηκε από το Σύνταγμα και τους κοινούς νόμους ο άμεσος έλεγχος του Κράτους και η αδειοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, δεν συνυποβάλλει τον προϋπολογισμό του ΕΣΡ μαζί με την ογκώδη δημοσιοποιούμενη ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων του προς την Βουλή των Ελλήνων. Η θητεία των μελών του ΕΣΡ, καίτοι προβλέπεται εκ του νόμου 4/ετής με ισόχρονη ανανέωση, διαρκώς παρατείνεται περαιτέρω με εμβόλιμες τροπολογίες/διατάξεις σε άσχετα νομοθετήματα, παρά τις σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα μέλη του ΕΣΡ διορίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων (μάλιστα επιλέγονται με την πλειοψηφία των 4/5 της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής). Οι πράξεις και οι παραλείψεις των μελών του ΕΣΡ ελέγχονται από τη Βουλή των Ελλήνων.

Με την 241/2013 απόφαση του ΕΣΡ, όλα τα μέλη του διαπίστωσαν ως αληθή περιστατικά τα οποία, κατά τον αιτούντα τηλεοπτικό σταθμό, που αναποδείκτως τα επικαλέσθηκε, συνέβαιναν διαρκώς από το 1998 (!). Δηλαδή προχθές, 20/5/2013, όλα τα μέλη του ΕΣΡ διαπίστωσαν ότι ο τηλεοπτικός σταθμός από το 1998 μέχρι και σήμερα εκπέμπει ανελιπώς το 24/ωρο πρόγραμμά του άνευ αδείας από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο που η «διαπίστωση» των γεγονότων αυτών (εάν τυχόν ήθελε υποτεθούν αληθή), συνιστά διαπίστωση πράξεων που επιφέρουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου σε βάρος του επικαλούμενου αυτές. Συνεπώς, είτε επί 15/ετία το ΕΣΡ εγνώριζε και δεν έπραττε τα δέοντα είτε δεν εγνώριζε διότι δεν ασκούσε τον άμεσο έλεγχο που του έχει ανατεθεί από το Κράτος.

Προκύπτει ότι όλα τα μέλη της Ολομέλειας του ΕΣΡ παρέλειψαν να πράξουν το καθήκον τους (επιβολή διοικητικών κυρώσεων εκ μέρους του ΕΣΡ και πρόκληση εισαγγελικής έρευνας). Αυτές οι συμπεριφορές είναι ελεγκτέες κατά τον ποινικό κώδικα (ενδεικτικά: 259 ΠΚ) εφόσον, δια της παραλείψεως, τρίτος ωφελείται παρανόμως.

Ετι περαιτέρω, τα 4 μέλη της πλειοψηφίας (που υποδείχθηκαν τόσο από τη συμπολίτευση όσο και από την αντιπολίτευση) αποφάσισαν να υπερβούν τα εσκαμμένα και να σφετερισθούν τις αρμοδιότητες τόσο της νομοθετικής όσο και της δικαστικής εξουσίας, συμπληρώνοντας και ερμηνεύοντας το νομοθέτη, με τις φράσεις του αιτιολογικού της απόφασης: "... Πρόδηλο είναι ότι εκ παραδρομής στην ως άνω διάταξη του Νόμου, δεν αναφέρονται και οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας. Εν όψει του ακούσιου νομοθετικού κενού πρέπει να τύχει αναλογικής εφαρμογής η ως άνω διάταξη του Νόμου και επί των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι λειτουργούσαν στην Επικράτεια κατά το χρόνο εκδόσεως του Νόμου, και είχαν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση προς χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας ...".

Η απόφαση 241/2013 του ΕΣΡ στερείται νομικής αιτιολογίας, υπολαμβάνει ως αληθή ανύπαρκτα και αναπόδεικτα περιστατικά και υπερβαίνει τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης και των αρμοδιοτήτων του οργάνου αυτού. Για την διαφύλαξη των συμφερόντων τους οι θιγόμενοι διοικούμενοι - φορείς του ιδιωτικού τομέα - θα εξαντλήσουν, ο καθένας κατά το έννομο συμφέρον του, τα προσφερόμενα μέσα δικαστικής προστασίας τους. Ελπίζουμε, οι αρμόδιοι για την προστασία των συμφερόντων του δημόσιου τομέα, να πράξουν, αντίστοιχα, όσα τους επιτάσσονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.
www.zougla.gr/

Σύσταση  επιβλήθηκε στο Nickelodeon για προβολή περιεχομένου χωρίς σήμανση, καθώς και στον Alpha Channel για το τηλεπαιχνίδι Boing, ενώ στο αρχείο κατέληξε η εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στον Real FM που μεταδόθηκε στις 5/2/2103 και είχε ελεγχθεί για έλεγχο για υποβάθμιση ποιότητας.

Δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο η μεταβίβαση 20.866 μετοχών (2%), του ΣΚΑΪ από τον Γιώργο Κυριακίδη στην Ελένη Σκούρα, καθώς και δεν έχουν προσκομίσει αναγκαία στοιχεία «πόθεν έσχες».

Στο θέμα του Euronews σημειώνεται πως η ΕΡΤ έχει προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης του ΕΣΡ και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το Euronews για την επίλυση του ζητήματος.

Τέλος, στην απόφαση του ΕΣΡ που αφορά το ΑΡΤ TV με την οποία ουσιαστικά δίνεται στο σταθμό άδεια εθνικής εμβέλειας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ιωάννης Λασκαρίδης διευκρίνισε ότι το κανάλι εξέπεμπε τα προηγούμενα χρόνια εκτός νομού Αττικής, εξαιτίας του ότι ήταν κομματικός σταθμός και όταν σταμάτησε να είναι κομματικός μετά τις εκλογές της περασμένης χρονιάς, σταμάτησε να είναι και νόμιμη η εκπομπή του. Όπως τονίστηκε, αναμένεται η ΕΙΤΗΣΕΕ να ασκήσει αίτηση ανάκλησης για την αναθεώρηση της απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ